Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Haldusreformi seadus

Viited muudatustele

Seonduvad õigusaktid

Seadus võeti vastu 07.06.2016

Seadus jõustus 01.07.2016, osaliselt 01.01.2017, 01.01.2018 ja 2017. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval

Haldusreformi seadus kehtestab kohaliku omavalitsuse minimaalseks suuruseks vähemalt 5000 elanikku ning määrab tähtajad, mille jooksul peavad kohalikud omavalitsused uutele kriteeriumidele vastama ja toetused omavalitsuste ühinemise korral.

80% Eesti omavalitsustes on elanikke praegu vähem kui 5000. Haldusreformi eesmärk on moodustada omavalitsused, mis suudavad pakkuda inimestele paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu ning täita iseseisvalt neile seadusega pandud ülesandeid.

Haldusreformi seaduse järgi on kohalikel omavalitsustel kuni 2016. aasta lõpuni aega vabatahtlikult ühineda ning valitsus maksab sellistele omavalitsustele ühinemistoetust. Toetusteks on ette nähtud kuni 80 miljonit eurot.

Kui ka pärast vabatahtlikke ühinemisi on jätkuvalt kriteeriumidele mittevastavaid omavalitsusi, teeb valitsus neile 2017. aastal esmalt ettepaneku vabatahtlikult ühineda ning kui ka see ei anna tulemust, siis ühendab need omavalitsused.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est