Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eelnõu kaotab „vahtralehe“ ja karmistab invakaardi kasutamist

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis kooskõlastusringile liiklusseaduse muutmise eelnõu, mis muu hulgas kaotab algaja juhi tunnusmärgi ehk nn vahtralehe kasutamise kohustuse.

Koolituste kvaliteedi paranemise tulemusena ei nähta algaja juhi tunnusmärgil teisi juhte hoiatavat eesmärki, kuid soovi korral võib vahtralehte siiski kasutada. Samas säilib algajale juhile kehtiv piirang sõita 110 km/h kiirusega alas sõita 90 km/h.

Seaduseelnõu täpsustab ka liikumispuudega või pimeda inimese transportimiseks parkimiskaardi kasutamise korda, millega püütakse vähendada invaparkimiskaardi väärkasutamist. Eelnõu sõnastus lubab parkimiskohta ja -kaarti kasutada ainult vahetult liikumispuudega inimese transportimiseks. Sellega välistatakse võimalused tõlgendamiseks, et autojuht läheb liikumispuudega või pimedale inimesele näiteks toitu või ravimeid ostma, mida tihti on invaparkimiskohtade hõivamisel põhjenduseks toodud.

Ohutuse suurendamiseks tuuakse liikluseeskirjas selgemalt välja nõue, et ülekäigurajale sõites või ülekäigul peab jalgrattur või tasakaaluliikuri juht sõitma jalakäija tavakiirusega. Varem on tekkinud olukordi, kus jalgrattur, nähes lähenevat autot, lisas kiirust sõidutee ületamiseks. See sundis autojuhte äkkpidurdusteks või möödapõigetele, mis pani ohtu nii ratturid kui ka autojuhid. Kiiruse alandamisega on kõikidel juhtidel rohkem aega ja võimalusi veenduda oma manöövrite ohutuses.

Samuti muutub selgemaks ühissõidukiraja kasutamine parempöördeks. Muudatuste kohaselt tohib sellises olukorras parempöörde teha vaid ühissõidukirajalt. Kehtima jääb nõue, et bussirajale tohib reastuda vaid vahetult enne pöörde tegemist.

Täpsustused tehakse ka erinevate sõiduvahendite liikluseeskirjadesse, et vältida mitmetimõistmist. Jalgratta ja pisimopeediga võib sõita ainult jalgrattarajal, jalgrattateel või sõidutee paremas ääres. Tasakaaluliikur läheb Euroopa eeskirjade kohaselt liikumise abivahendi alla, mistõttu tohib sellega sõita ainult kõnniteel, jalg- ja jalgrattateel. Kolme- ja neljarattalise mopeediga tohib sõita ainult sõiduteel, mis tähendab, et neljarattalised mopeedautod jalgrattateel enam sõita ei tohi.

Ettepanekute kohaselt lubatakse edaspidi valida omanikul sõiduki registreerimisnumbri kombinatsioon. Maanteeameti e-teeninduse kaudu on sõiduki omanikul võimalus tasuta valida maanteeametis olemasolevate registreerimismärkide seeria hulgast meelepärase kombinatsiooniga numbrimärk ning tellida see sobivasse liiklusregistri büroosse.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est