Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Avaliku sektoriga arveldamine läheb üle e-arvetele

Parlament hakkab sügisel arutama raamatupidamise seaduse muutmise eelnõu, mille järgi peab tuleva aasta 1. jaanuarist avalikule sektorile esitatavad arved nii kauba müümisel kui ka teenuse osutamisel olema e-arved.

Seega muutub arveldamine avaliku sektoriga täielikult e-arvetel põhinevaks. Avaliku sektori üksused peavad olema valmis e-arveid vastu võtma juba tänavu 1. novembrist, selgub eelnõust.

Et e-arvetele üleminek kujuneks sujuvaks, on riik mikro- ja väikeettevõtetele loonud kasutamiseks e-arveldaja keskkonna, kus e-arveid saab koostada ja edastada tasuta, teatas rahandusministeerium.

Lisaks muutuvad eelnõu kohaselt raamatupidamise algdokumendile esitatavad nõuded. Algdokument võib olla muus püsivat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui raamatupidamiskohustuslasel ei ole algdokumendi masintöödeldavalt käitlemise võimalust ja selle võimaluse loomine nõuab temalt ebaproportsionaalselt suuri kulutusi või pingutusi.

Seaduseelnõuga muudetakse raamatupidamise algdokumendile, näiteks lepingutele, kviitungitele, aktidele, saatelehtedele jne esitatavaid nõudeid, et lihtsustada nende koostamist ning vältida ebavajalikke andmeid. Majandustehingu kajastamiseks piisab edaspidi sündmuse toimumise ajast, tehingu sisu kirjeldusest ja selle rahalise väärtuse andmetest. Siiski peab raamatupidamiskohustuslane tagama, et algdokumendil märgitud andmed oleksid piisavad, et vajadusel tõendada kolmandale osapoolele majandustehingu toimumist ja andmete tõepärasust, teatas rahandusministeerium.

Kui raamatupidamiskohustuslase majandustehingu teiseks osapooleks on raamatupidamis-, riigiraamatupidamiskohustuslane või välismaa juriidiline isik, peab kauba võõrandamise või teenuse osutamise kohta esitatud arve sisaldama lisaks kolmele eelnimetatud rekvisiidile ka arve numbrit ja tehingupooli identifitseerida võimaldavaid andmed.

Lisaks vabaneb mikroettevõtja muudatuste jõustumise järel kohustusest koostada raamatupidamise sise-eeskiri.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est