Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

1. juulil jõustus hulk õigusakte

Juulikuu esimesel päeval jõustus hulk õigusakte, millest suur osa on seotud töövõimereformi rakendumisega.

Üks tähtsamatest seadusemuudatustest puudutab vähenenud töövõimega töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu hüvitamise korda.

Kui ettevõtja on võtnud tööle osalise või puuduva töövõimega inimese ning soovib, et riik maksaks selle töötaja eest sotsiaalmaksu selleks kehtestatud kuumääralt (mis tänavu on 390 eurot), siis ei pea tööandja alates 1. juulist esitama sotsiaalmaksu maksmise taotlust mitte iga kuu, vaid piisab ühest taotlusest ühe vähenenud töövõimega töötaja kohta.

Uuendus on ka see, et tööandja saab edaspidi vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu soodustust taotleda töötukassalt.

1. juulil jõustus ka töövõimetoetuse seadus, mis on osa töövõimereformist. Seaduse eesmärk on toetada vähenenud töövõimega inimeste töötamist ja töölesaamist ning tagada neile sissetulek.

Töötukassa alustas 1. juulil töövõime hindamist esmakordsetel taotlejatel, alates 1. jaanuarist 2017 ka korduvekspertiisi taotlejatel. Seniste töövõimetuse protsentide asemel kehtestatakse pärast inimese töövõime hindamist kolm töövõime astet: puuduv, osaline või täielik töövõime.

1. juulil hakkas kehtima veel mitu muudatust käibemaksuseaduses. Ühe uuendusena korrigeeriti korda, mis puudutab teenuse piiriülesel pikaajalisel osutamisel käibe tekkimise või teenuse saamise aega juhul, kui teenuse eest tasumist ei toimu.

Seni loeti käive tekkinuks teenuse osutamise algusest arvates järgneva kalendriaasta lõpus. Uue regulatsiooni kohaselt loetakse käive tekkinuks või teenus saaduks iga kalendriaasta lõpus. See tähendab, et kui teenuse osutamine algab aasta keskel, siis esimene periood, mil käive loetakse tekkinuks või teenus saaduks, lõpeb teenuse osutamise alguse aasta 31. detsembril.

Kui varem hinnati kauba impordilt käibemaksu deklareerimisel maksukohustuslase vastavust tingimustele tollideklaratsiooni esitamise ajal, siis alates 1. juulist hinnatakse seda kirjaliku teavituse esitamise ajal maksuhaldurile. Ühtlasi kehtestatakse maksuhaldurile tingimustele vastavuse kohta tagasiside andmiseks tähtaeg 30 päeva.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est