Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töötaja tervisekontrolli nõuded veidi leevenduvad

Valitsus kiitis 6. augustil heaks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille järgi muutuvad töötajate tervisekontrolli põhimõtted nakkushaigustega seonduvalt veidi leebemaks.

Eelnõuga väheneb tööandjal kohustus korraldada ja rahastada töötaja tervisekontrolli tegevusaladel, kus on suur nakkuse edasikandumise risk, ning edaspidi ei nõuta enam töötajate regulaarset tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes. Tööandjal on õigus saata töötaja täiendavale tervisekontrollile lähtuvalt riskihindamise tulemusest nakkushaiguste suhtes. Tervisekontroll nakkushaiguste välistamiseks jääb nõutavaks enne tööle asumist.

Eelnõu kohaselt võivad lisaks perearstidele tervisekontrolli teha ka töötervishoiuarstid.

Samuti kitsendatakse eelnõuga neid tegevusvaldkondi, kus tervisekontroll nakkushaiguste suhtes on nõutav. Edaspidi ei pea nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbima päästetöötajad, majutusasutuste, ujumis- ja basseiniteenuste osutamisega vahetult kokkupuutuvad töötajad, ravimite valmistajad, pakkijad ja müüjad ning vahistatu või kinnipeetavaga vahetult kokkupuutuvad politsei- ja vanglatöötajad. Tervisekontrolli nõue jääb kehtima üksnes kõige olulisemates tegevusvaldkondades, kus on kõige suurem risk nakkushaiguste edasikandumiseks.

Immuniseerimist puudutava korra täpsustamisega nähakse ette, et immuniseerimisi võib lisaks arstile ja õele teostada ka ämmaemand, kes võib viia läbi vastsündinute vaktsineerimised B-viirushepatiidi ja tuberkuloosi vastu.

Ühtlasi täpsustab eelnõu perearsti kohustust tagada oma nimistu patsientidele immuniseerimise kui üldarstiabi teenuse kättesaadavus. Kehtiva seaduse kohaselt on perearst kohustatud immuniseerimiskava alusel korraldama üksnes laste immuniseerimist. Uue sättena lisatakse perearstile kohustus tagada nimistusse kantud isikutele immuniseerimise kättesaadavus või vajaduse korral suunata nad immuniseerimiseks teise tervishoiuteenuse osutaja juurde.

Eelnõu kohaselt võib haigekassa eelarvest rahastada nakkushaiguste ennetamist ja tõrjet. Muudatuse eesmärk on võimaldada taotleda vaktsiinidele ravimisoodustust või vaktsineerimiste lülitamist teatud riskirühmadele haigekassa rahastatavate tervishoiuteenuste loetellu. See puudutab eelkõige immuniseerimiskava välised vaktsiine ja vaktsineerimisi nagu gripi vaktsiin ja puukentsefaliidi vaktsiin.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est