Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kohtutäituri lubamine siseneda võlgniku ruumidesse

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222578150

Riigikohtu 13.05.2015 lahend nr 3-2-1-35-15

Viited õigusaktidele:

Kohtutäitur esitas maakohtule avalduse täiteasjas, milles palus anda kohtutäiturile luba siseneda isikule X (võlgnik) kuuluvasse korteriomandisse, et tagada ostuhuvilistele kinnisasjaga tutvumise õigus. Maakohus rahuldas avalduse. Võlgnik esitas määruskaebuse, mille maakohus jättis rahuldamata ja edastas lahendamiseks ringkonnakohtule. Ringkonnakohus jättis maakohtu määruse muutmata. Võlgnik esitas määruskaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Kohus leidis, et ringkonnakohtu määrust tuleb muuta isikute puhul, kellele ringkonnakohus andis loa siseneda võlgniku ruumidesse. Lisaks kohtutäiturile tuleb anda see õigus ka ostuhuvilistele, kes võivad võlgniku ruumidesse siseneda koos kohtutäituriga. Kohus asus seisukohale, et kohus võib anda loa võlgniku ruumidesse siseneda ka juhul, kui see on vajalik selleks, et määrata kindlaks võlgnikule kuuluva kinnisasja hind. Samuti leidis kohus, et kohus võib anda loa ka võlgniku ruumidest hindamise või müümise eesmärgil fotode tegemiseks. Kohus jääb ka praeguses asjas nimetatud seisukohtade juurde.

2. Kohus asus seisukohale, et loa võib kohtutäiturile anda ka selleks, et siseneda koos ostuhuvilistega võlgniku ruumidesse, kui võlgniku ruumidesse sisenetakse ostuhuvilistele tutvustamise eesmärgil. Selline tõlgendus on kohtu hinnangul mh võlgniku huvides, sest võib kaasa tuua enampakkumisel osalejate arvu suurenemise ning seeläbi ka müügihinna tõusu (ja sellega võla, sh ka viivise vähenemise). Kohus selgitas, et täitemenetluse seadustiku (TMS) § 28 eesmärgiks ei saa lugeda võlgniku ruumidesse sisenemise reguleerimist üksnes ruumide või isiku füüsiliseks läbiotsimiseks, kuigi normi sõnastus võib olla niimoodi mõistetav. Olulisemaks tuleb pidada täitemenetluse eesmärki: sissenõudja nõude rahuldamine kõige tõhusamal viisil, arvestades seejuures võlgniku õigustatud huvidega.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est