Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti Riigikogus vastu 1.07.2014. Seadus jõustus osaliselt 1.08.2014, täielikult 1.01.2015.

Seadusega korrastatakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise põhimõtteid ja korda.

Samuti lahendatakse mõningad tulumaksuseaduse rakendamisel tekkinud küsimused ja probleemid. Teatud muudatused on vajalikud seoses 2015. aastast kehtestada kavandatavate uute deklaratsioonivormidega.

Seadusega suurendatakse maksuvaba tulu määra, määratletakse stipendiumi mõiste ja samuti millal, kellele ning mis ulatuses võib stipendiumi maksta.

Lisaks muudetakse Eesti Kultuurkapitali seadust, et tagada Kultuurkapitali makstavate toetuste tulumaksuvabastus. Muudatusega sätestatakse Kultuurkapitali nõukogule volitus kinnitada Kultuurkapitali makstavate preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est