Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töötamise registrisse lisandus 16 000 uut töötajat

Maksu- ja Tolliameti andmetel lisandus juulis töötamise registri rakendumisel 16 000 töölepingu alusel registreeritud olnud isikut, kellest ligi 7000 töötajat ei ole saanud viimasel 12 kuul palgaväljamakseid registris märgitud tööandjalt.

Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna juhataja Rivo Reitmanni sõnul on kõige rohkem juuli alguses registreeritud ja seni kehtivaid töölepingu alusel tehtud kandeid ehituses (1896), järgnevad jaekaubandus (1520), toitlustustegevus (1394), kinnisvara (1355) ning maismaaveondus (826). „Järgmistel kuudel saame andmete pealt teha täpsemaid järeldusi, kui suur hulk uutest ning terve kuu kehtinud töölepingutest on seotud lisandunud töökohtade, töökohavahetuse ja hooajatöödega ning palju on tegemist töötamistega, mida seni on tehtud nö mustalt," märkis Reitmann.

„Töötamise registri lahendus on ennast seni igati õigustanud. Tööandjatel on üks lihtne rakendus töötamisega seotud andmete esitamiseks ning senine tagasiside kasutajatelt on valdavalt positiivne. Suuremaid probleeme ei ole töötamiste sisestamisel ega maharegistreerimisel esinenud," märkis Reitmann.

„Soovitame aga igal töötajal kindlasti kasutada võimalust oma töötamise registreerimist e-maksuametis kontrollida. Kui kanne on tööandjal jäänud tegemata, siis rääkida sellest esmalt tööandjale ja seejärel juba vajadusel MTA-le aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.," lisas Reitmann. „Sellest sõltub iga töötaja õigus sotsiaaltagatistele."

Juuli esimesel kahel nädalal käis maksuhaldur ka äriühingutes ja objektidel tutvumas, kuidas ettevõtjad on töötamise registreerimise uue süsteemiga kohanenud. Nõustavate vaatluste käigus tehti päringuid 2100 isiku kohta, kellest osa kanti maksuametnike abiga registrisse. Alates juuli teisest poolest alustas maksuhaldur ka kontrollitegevusega. Vaatluste tulemusel tehti 14. juulist kuni 1. augustini 4127 päringut isiku kohta, kellest 421 olid tööandjad jätnud registreerimata

„Vaatlustel tuvastatud registreerimata töötajatest on augusti alguseks kanne tehtud 349 töötaja kohta. Seega tavaliselt piisab tööandja tähelepanu sellele juhtimisest. Maksumenetlusi oleme pidanud alustama vaid 14 maksumaksja puhul, kui koostööst on keeldutud. Väärteomenetlusi on alustatud 12 korral. Põhjusteks valeütluste andmine ja ebaõige dokumendi esitamine, maksuhalduri tegevuse takistamine ning töötajate registreerimata jätmine. Antud äriühingutel oli registreerimata kuni kuus töötajat," selgitas MTA kontrolliosakonna talitusejuhataja Raivo Piiritalo.

„Ettevõtteid ja objekte külastades oleme saanud valdavalt toetavat tagasisidet töötamise registreerimise kohustusele ning märkimisväärne on ka ettevõtjate panus võrdse konkurentsi tagamisel. On ka juhuseid, kus ehitustel paluvad objektijuhid ise alltöövõtjatelt väljavõtteid töötamise registreerimise kannete kohta, et kontrollida, kas tööd tegema hakkavad ehitajad on enne korrektselt registreeritud," lisas Piiritalo.

Töötamise registris sisalduvad andmed on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste nagu ravikindlustus, pension, töötuskindlustushüvitis jne tuvastamisel eriseadusega ettenähtud juhtudel ning töötamisega seotud kohustuste täitmise kontrollimisel. Maksu- ja Tolliameti eesmärk on töötamise registri abil vähendada ümbrikupalga maksmisel otseselt töötajatele tekitatud kahju. Registrit kasutavad Maksu- ja Tolliamet, Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet, Tööinspektsioon ning Haigekassa.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est