Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töölepingu ülesütlemine katseajal

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-52-14

Riigikohtu 11.06.2014 lahend nr 3-2-1-52-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Pooltel oli vaidlus selle üle, kas kostjal (tööandja) oli seadusest tulenev alus tööleping üles öelda ja kas ülesütlemine vastas seaduse nõuetele, st kas ülesütlemine oli kehtiv. Hageja väitel ei olnud kostjal õigust töölepingut katseajal üles öelda, sest kostja ei olnud hagejat kassapidajana töötamiseks välja õpetanud. Kostja vastuväite kohaselt oli tal õigus öelda tööleping üles katseaja ebarahuldava tulemuse tõttu ning ta ütles töölepingu üles avaldusega, mille kohta jäeti teade hageja postkasti, ja selgitas töölepingu ülesütlemist telefoni teel. Kohtud jätsid hagi rahuldamata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Maakohtu ja ringkonnakohtu otsused tuleb tühistada materiaalõiguse normi vale kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu.

2. Töölepingu ülesütlemisel katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu ei ole tööandjal kohustust töötajale täiendusõpet korraldada. Tööandja saab põhjendada töölepingu ülesütlemist katseaja ebarahuldavate tulemuse tõttu üksnes asjaoludega, mis näitavad töö tegemisega toimetulekut.

3. Töölepingu ülesütlemise avaldus, mida teine pool ei ole kätte saanud, ei ole kehtivaks muutunud. Sellisel juhul tuleb lugeda, et töölepingu ülesütlemise avaldust ei ole tehtud. Hagejal on juhul, kui töölepingut kehtivalt üles ei öeldud, iseenesest õigus saada hüvitist kaotatud töötasu eest kuni töölepingu lõppemiseni.Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtule.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est