Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Õiguskantsler: sõiduki liiklusregistrisse kandmise aja pikenemine ei ole õigusvastane

Õiguskantsleri hinnangul ei ole õigusvastane Maanteeameti praktika, mille kohaselt võib sõidukite liiklusnimistusse registreerimiseks kuluda senisest rohkem aega.

Õiguskantsleri poole on pöördunud mitu inimest, kes pole rahul, et sõidukeid ei kanta enam liiklusregistrisse Maanteeametile vastava avalduse esitamise päeval. Nüüd võib selleks toiminguks aega kuluda kuni 30 päeva. Selline muudatus on tingitud Maanteeameti, Maksu- ja Tolliameti, Tarbijakaitseameti ning Politsei- ja Piirivalveameti koostöös toimunud ühisaktsioonidest kasutatud autode turu korrastamiseks.

Olles analüüsinud uut sõidukite liiklusregistrisse kandmise praktikat, leidis õiguskantsler Indrek Teder, et kuigi Maanteeamet ei ole kohustatud sõidukit taotluse esitamise päeval registreerima, tuleb seda siiski teha mõistliku aja jooksul. Sõiduki registreerimisele kuluva aja mõistlikkus sõltub aga mitmest asjaolust. Näiteks sellest, kas esitatud on kõik vajaminevad dokumendid või tuleb Maanteeametil hankida täiendavat teavet. Samuti võib Maanteeamet enne sõiduki registreerimist kontrollida dokumentide õigsust, tehes vajadusel järelepärimisi teistesse asutustesse.

Kõik need täiendavad toimingud võtavad aega, mistõttu sõltub sõiduki registreerimise aeg konkreetse juhtumi asjaoludest. Õiguskantsleri sõnul on seetõttu raske määratleda, kui pikk on täpselt see mõistlik aeg, mille jooksul peaks Maanteeamet registritoimingu tegema. Õiguskantsler leidis siiski, et üldistatult hinnates ning arvestades võimalikke täiendavaid menetlustoiminguid, ei pruugi kuni 30 päeva kestev sõiduki registreerimise menetlus olla iseenesest ebamõistlikult pikk. Ta lisas, et kui sõidukit registreerida soovijale siiski tundub, et Maanteeamet viivitab tema sõiduki registreerimisega põhjendamatult kaua ning rikub sellega tema õigusi, on tal võimalik pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Õiguskantsler toonitas, et tema hinnangul on Maanteeameti, Maksu- ja Tolliameti, Tarbijakaitseameti ning Politsei- ja Piirivalveameti ühistegevuse eesmärgid kasutatud autode turu korrastamiseks õiguspärased ja ettevõtmine vajalik. Nimelt on ametite koostöö suunatud sõidukite ostjate ja müüjate teadlikkuse tõstmisele kehtivatest õigusnormidest ja võimalikest kasutatud sõiduki ostuga kaasnevatest probleemidest. Samuti on ühistegevuse eesmärk tagada kasutatud sõidukite turul aus konkurents ning kindlustada maksude tõhusam laekumine riigieelarvesse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est