Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Notarid on suvel avastanud mitmeid ärakasutamise juhtumeid

Notarid on viimase paari kuu jooksul avastanud üheksa juhtumit, kus inimesi püütakse nende eakusest, haigusest või lihtsalt teadmatusest tulenevalt ära kasutada ja sellised tehingud on jäänud tõestamata.

Notarite koja jurist Kaitti Persidski ütles, et selliseid ärakasutamise juhtumeid esineb kahetsusväärselt sageli. Ta lisas, et kojani on jõudnud viimase paari kuu jooksul teave üheksa sellise juhtumi kohta.

"Ühelt poolt võib sagedasemate juhtumitena välja tuua olukorrad, kus eakat inimest püütakse sugulaste või tuttavate poolt mõjutada oma vara ära kinkima," rääkis Persidski. "Teisalt on tegu niinimetatud tankistijuhtumitega, kus äritegevusest ja ühinguga seotud asjaoludest ning võimalikest probleemidest mitteteadlikule isikule püütakse müüa äriühingut."

Jurist tõi tüüpiliste näidetena esile kaks tegelikkuses aset leidnud juhtumit millest ühe puhul sooviti korteri kinkelepingut tõestada ning vajalikud dokumendid esitas ja notari aja broneeris kingisaaja. Kinkija oli eakas naisterahvas, kellele oli see korter ainsaks elukohaks. "Vesteldes kinkijaga selgitas notar välja, et tegelikult ei soovigi vanaproua oma korterit kinkida ning soovib ühtlasi seal kindlasti üksi edasi elada. Tehing jäi tõestamata," tõi Persidski ühe ärakasutamise näite.

Teise näitena rääkis Persidski juhtumist, kui osaühingu osa sooviti müüa Leedu kodanikule. "Notari vestlusest ostjaga selgus, et ostja ei tea ostetavast osaühingust praktiliselt mitte midagi, sealhulgas seda, milline on tehingu hind, millega osaühing tegeleb, millised on selle varad, võlgnevused ja teised sellised asjad. Ilmselge tankistitehing jäi tõestamata," rääkis Persidski.

Juuni alguses avastasid notarid kolm Venemaa volikirja, mille ehtsuse kontrollimisel ilmnes, et selliseid volikirju ei ole tõestatud.

Persidski ütles, et pärast juunit pole rohkem teateid võltsingute kohta notaribüroodest notarite kojani jõudnud

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est