Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti
Riigikogus vastu 1.07.2014. Seadus jõustus 1.08.2014.

Seaduse eesmärgiks on vähendada Maksu- ja Tolliameti halduskoormust ning tagastusnõuete kontrollimisega seotud riigi rahalist riski.

 

Maksukorralduse seaduses pikendatakse tagastusnõude kontrollimise esmast tähtaega seniselt 30-lt kalendripäevalt 60-le kalendripäevale. Pikem võimalik kontrolli periood rakendub kõigile tagastusnõuetele, sealhulgas enammakstud käibemaksu tagastamisele. Enammakstud käibemaksu tagastusnõude kontrollimise maksimaalset perioodi lühendatakse, et selle kogupikkus (koos esialgse tähtajaga kokku 120 kalendripäeva) jääks samaks.

 

Tagastusnõuete kontrollimisel ei muudetud Maksu- ja Tolliameti riskianalüüsi aluseid. Ka pärast muudatuste rakendamist täidab maksuhaldur enammakstud käibemaksu tagastusnõuetest 95% kuni nelja tööpäeva jooksul. Tagastusnõude täitmisel 60 kalendripäeva jooksul maksumaksja kasuks intressi ei arvestata.

 

Muudatuse kohaselt avaldab Maksu- ja Tolliamet edaspidi oma veebilehel maksukohustuslaste (v.a füüsiliste isikute) tasutud riiklike maksude, kogumispensioni maksete ja töötuskindlustusmaksete summad ning lisaks eraldi tööjõumaksude summa.

Samuti sätestatakse, et üldjuhul ei tule revidendil enam koostada revisjoniakti, kui revisjoni käigus ei avastata maksukohustust muutvaid asjaolusid. Maksuhaldur koostab revisjoniakti maksukohustuslase taotlusel.

 

Lisaks ei arvestata muudatuse kohaselt pärandvaraga seotud maksuvõlalt pärandi vanemisest arvates intressi. Intressi arvestamine lõpeb pärandaja surma päeval.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est