Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Korteriomaniku vastutus korteris toimuva bordellipidamise eest

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-33-14

Riigikohtu 20.06.2014 lahend nr 3-1-1-33-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Korteriomanikku, kelle välja üüritud korteris peeti bordelli, süüdistati prostitutsioonile kaasaaitamises. Lepingut sõlmides ja korterit üle andes süüdistatav üürniku kavatsusest bordelli pidama hakata ei teadnud, kuid sai korteris toimuvast hiljem teadlikuks. Kaasaaitamine seisnes süüdistuse kohaselt selles, et korteriomanikuna ei võtnud süüdistatav midagi ette tema korteris toimuva lõpetamiseks.

Kohtu seisukohad

1. Tegevusest saab kõneleda siis, kui isik teeb mingi tahtest kantud kehaliigutuse, mis toob kaasa muudatuse välismaailmas. Kui aga isik laseb asjadel minna oma rada ja seega tema ümber toimuvat ei mõjuta, on tegemist tegevusetusega.

2. Sõna „teadvalt” KarS-i § 1333 tekstis tähendab, et tegu on karistatav, kui see on toime pandud vähemasti otsese tahtlusega.

3. Prostitutsiooniks ruumi võimaldamine on KarS-i 1332 alusel karistatav üksnes juhul, kui ruumi võimaldamise aluseks on rendileping VÕS-i tähenduses.

4. Alates 1. septembrist 2011 kehtiva KrMS-i § 268 lg 6 järgi võib kohus mõista süüdistatava süüdi ka raskema kuriteokoosseisu järgi kui see, mis on ära toodud süüdistuses.

5. Isikut saab mitteehtsa tegevusetusdelikti eest vastutusele võtta üksnes juhul, kui ta oli tegutsemiseks õiguslikult kohustatud KarS-i § 13 lg 1 tähenduses, st oli garant. Vaid korteri väljaüürimine valvegarandistaatust ei tekita, samuti ei tulene valvegarandi staatus üldjuhul üksnes omandist.Riigikohus rahuldas kassatsiooni, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja jõustas maakohtu õigeksmõistva otsuse.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est