Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti Riigikogu vastu 30.06.2014. Seadus jõustus 21.07.2014.

Seaduse kohaselt tõuseb pensionide maksuvaba tulu määr praeguselt 210 eurolt 220 euroni kuus ehk 2520 eurolt 2640 euroni aastas ning keskmine vanaduspension hoitakse jätkuvalt tulumaksuvabana.

Samuti muudeti seadusega lapse vanema, vanema abikaasa, eestkostja või hooldaja täiendava pensionilisa arvutamist. Varem kehtinud seaduse kohaselt oleks hakatud ühe vanema, vanema abikaasa, eestkostja või peres hooldaja pensionile juurde arvutama täiendavat pensionilisa ühe aastahinde suuruses enne 2013. aastat sündinud lapse kasvatamise eest alates 1. jaanuarist 2015. Uus seadus näeb ette selle täiendava pensionilisa arvutamise alates 1. jaanuarist 2018.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est