Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Juriidilisest isikust võlgniku pankroti väljakuulutamine nõude ebaselguse korral

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-60-14

Riigikohtu 10.06.2014 lahend nr 3-2-1-60-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Võlgnik ja võlausaldaja vaidlesid selle üle, kas kohus saab võlgniku pankroti välja kuulutada, kui võlgnik vaidleb nõudele vastu ja kohus leiab, et nõue ei ole selge. Maakohus kuulutas võlgniku pankroti vaatamata nõude ebaselgusele välja, kuna tuvastas võlgniku püsiva maksejõuetuse. Ringkonnakohus seevastu leidis, et võlgniku pankrotti ei ole võimalik välja kuulutada, sest võlausaldaja nõue ei ole selge. Võlausaldaja esitas määruskaebuse Riigikohtule.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada. Ekslik on ringkonnakohtu seisukoht, et juriidilisest isikust võlgniku pankroti saab jätta välja kuulutamata, kui võlausaldaja nõue ei ole selge.

2. Pankrotiseaduse (PankrS) § 31 lg 1 ei kohaldu juriidilisest isikust võlgniku puhul. Selle sätte muutmise eesmärgiks oli lihtsustada pankroti väljakuulutamise eeldusi ja võimaldada alustada pankrotimenetlust iga juriidilisest isikust võlgniku vastu, kes on maksejõuetu. Selliselt sooviti tagada, et tsiviilkäibes ei osaleks maksejõuetud juriidilised isikud. Seega hinnatakse juriidilisest isikust võlgniku puhul nõude selgust üksnes ajutise halduri määramisel.Riigikohus rahuldas osaliselt määruskaebuse ja saatis asja uueks lahendamiseks ringkonnakohtule.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est