Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-34-14

Riigikohtu 21.05.2014 lahend nr 3-2-1-34-14

Viited õigusaktidele:          

Asjaolud

Hageja kui pankrotis osaühingu pankrotihaldur on esitanud nõude kostja kui osaühingu juhatuse liikme vastu ja nõudis kostjalt juhatuse liikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Pooled vaidlesid selle üle, kas kostja on tekitanud kinnistule kasutusvalduse ja hüpoteegi seadmisega ning majandustegevuse seiskamisega osaühingule kahju. Maakohus rahuldas hagi osaliselt, kuid ringkonnakohus jätis hagi rahuldamata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada. Ringkonnakohus on teinud üllatusliku otsuse ja tuginenud otsuse tegemisel asjaolule, mida menetluses ei arutatud. Need rikkumised kujutavad endast õigusliku ärakuulamise põhimõtte rikkumist, mis on menetlusõiguse normi oluline rikkumine.

2. Juhatuse liikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise nõuet ei saa samastada pankrotimenetluses võlausaldajate esitatud nõuetega. Kui juhatuse liikme käitumine tõi kaasa äriühingu ettevõtte seiskumise, tuleb kahju tõendamiseks äriühingu varalist olukorda võrrelda varalise olukorraga, kus äriühing oleks olnud juhul, kui tema ettevõte oleks edasi tegutsenud.Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est