Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ettevõtted saavad Tööbikut kasutama hakata sügisel

Sotsiaalministeeriumi loodavat töövahendit Tööbik, mis on mõeldud ettevõtjatele nende töökeskkonnaalaste kohustuste täitmise lihtsustamiseks, saavad ettevõtted kasutama hakata tänavu oktoobris. Tööbiku loomiseks on kulunud ligikaudu 120 000 eurot.

"Ajakava kohaselt on töövahendit plaanitud sügise alguses piloteerida. Ettevõtted saavad Tööbikut hakata kasutama oktoobris 2014. Samal ajal algab teavituskampaania, mis esialgsete plaanide järgi kestab kuni 2015. aasta mai lõpuni," ütles ministeeriumi pressiesindaja Imbi Ernits-Kaljuste.

Hetkel on käimas ka riigihange Tööbiku teavituskampaania korraldaja leidmiseks. Kuna hankemenetlus alles kestab ja leping on sõlmimata, siis ministeerium praegu kampaania hinna ja sisutegevuste kohta infot anda ei saa, sõnas Ernits-Kaljuste.

Kuna töövahend on mõeldud eelkõige väikeettevõtetele, siis loodab ministeerium Ernits-Kaljuste sõnul, et sihtgrupp seda ka ülekaalukalt kasutama hakkab.

Eesti ettevõtetest 98,8 protsenti on alla 50 töötajaga ettevõtted ehk väikeettevõtted, kes annavad tööd ligi pooltele hõivatutest. Maksu- ja tolliameti andmetel töötas 2013. aastal alla 50 töötajaga ettevõttes 249 974 töötajat ehk 44,9 protsenti kõikidest töötajatest.

2009. aastal ministeeriumi tellimisel läbi viidud uuring "Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega (TTOS) tööandjatele kaasnevate kulude analüüs" kinnitas, et TTOS-ist tulenevad kohustused on koormavamad just väikeettevõtetele. Kuna väikeettevõtete toetamine töökeskkonna korraldamisel on nii Eesti kui ka Euroopa Liidu prioriteediks, siis ettevõtete halduskoormuse vähendamiseks arendati Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Tööelu kvaliteedi parandamine 2009–2014" raames töökeskkonna töövahend Tööbik.

Tööbik on Eesti ettevõtetele mõeldud tasuta võrgupõhine töövahend, mis on abiks töökeskkonna, töötervishoiu ja tööohutusega seotud tegevuste haldamisel. Selle abiga saab tööandja selge ülevaate töökeskkonnas toimuvast.

Tööbik aitab korrastada ettevõtte töökeskkonnaga andmeid, vähendab ettevõtetes töökeskkonnaga tegelejate halduskoormust, tuletab meelde olulisi töökeskkonnaalaseid tegevusi, annab ülevaate töösuhteid ja töökeskkonda puudutavatest uudistest ning üritustest.

Andmekogu pidaja ja vastutav töötleja on sotsiaalministeerium.

 

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est