Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Abikaasade varaühisuse lõpetamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-31-14

Riigikohtu 14.05.2014 lahend nr 3-2-1-31-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas kostja vastu hagi, mille palus lõpetada abikaasade varaühisus, et määrata kindlaks ja jagada poolte ühisvara. Pooled vaidlesid esmalt selle üle, kas kinnisasi kuulub abikaasade ühisvara või kostja lahusvara hulka. Kohtud rahuldasid hageja nõuded. Kostja esitas kassatsioonkaebuse leides, et hageja nõue on pahatahtlik.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi rikkumise tõttu osaliselt tühistada.

2. Kehtiva õiguse järgi saab abikaasa nõudel abikaasade ühisvara jagada üksnes pärast abikaasade varaühisuse varasuhte lõppemist. Varaühisuse varasuhe lõppeb, kui abielu lõppeb, sh kui abikaasa sureb või abielu lahutatakse, või kui varasuhe lõpetatakse, sh abieluvaralepinguga või kohtuotsusega ühe abikaasa nõudel. Kohus peab enne abikaasa nõudel abikaasade ühisvara jagamist mh tuvastama, et abikaasade varaühisuse varasuhe on lõppenud.

3. Kui abikaasade abielusuhted lõppesid enne 1. juulit 2010, saab abikaasade varasuhte lugeda toona kehtinud seaduse järgi abielusuhete lõppemise ajast lõppenuks ning abikaasade varaühisuse varasuhet ei tule ühisvara jagamise võimaldamiseks enam lõpetada.

4. Alates kehtiva perekonnaseaduse jõustumisest esitatud nõude korral tuleb jagada abikaasade ühisvara kehtiva seaduse järgi, kuid ühisvara koosseisu kindlaksmääramisel tuleb lähtuda vara omandamise ajal kehtinud seadusest.Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est