Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tänavu läheb 71 protsenti tulumaksust kohalikele omavalitsustele

Tänavuseks füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks on prognoositud 1,016 miljardit eurot, millest 721 miljonit saavad kohalikud omavalitsused ja 295 miljonit keskvalitsus.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul arvatakse tihti, et suur osa inimeste makstavast tulumaksust läheb keskvalitsusele ja vaid väike osa jääb omavalitsuste eelarvesse. „Tegelikult läheb automaatselt omavalitsuste eelarvesse üle poole tulumaksust ehk 11,57 protsenti seal elavate inimeste teenitud tulust ning lisaks arvestatakse kõik maksuvabastused maha riigile jäävast osast,“ selgitas Kiisler.

Kui enne majanduskriisi oli omavalitsuse eelarvetesse laekuva tulumaksu osakaal palju väiksem, siis kriisi ajal tõusis see kuni 80 protsendini. Viimastel aastatel ja prognoosi järgi ka järgnevatel jääb see osakaal samasse suurusjärku tänavusega ehk 70 protsenti või pisut enam, märkis Siseministeerium.

Kui näiteks 2004., 2005. ja 2006. aastal laekus kohalikele omavalitsustele tulumaksu vastavalt 354, 406 ja 503 miljonit eurot, siis aastatel 2010, 2011 ja 2012 olid need summad vastavalt 585, 619 ja 665 miljonit eurot. Järgmisel, ülejärgmisel ning 2016. aastal laekub omavalitsustele tulumaksust eeldatavalt vastavalt 771, 822 ja 875 miljonit eurot.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est