Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 12.06.2013. Seadus jõustub 1.01.2014.

Seaduse muudatuse eesmärk on laiendada kohustuste täitmise nõudest loobumist laenusaajatele, kelle lapsel on tuvastatud sügav puue.

Muudatuse kohaselt loobub krediidiasutus laenusaaja lapsel sügava puude tuvastamise korral laenusaajalt, samuti tema käendajatelt või pantijatelt, õppelaenulepingust tulenevate ja enne sügava puude tuvastamist tekkinud kohustuste täitmise nõudmisest laenule antud riigitagatise ulatuses.

Kohustuste täitmise nõudest loobumist kohaldatakse sügava puudega last pidevalt hooldava ühe vanema õppelaenu puhul.

Krediidiasutusel tekib õigus nõuda riigilt laenusaaja kohustuste täitmist riigitagatise ulatuses. Laenusaaja lapsel sügava puude tuvastamise korral loobub riik nõudeõigusest laenusaaja ja tema käendajate või pantija suhtes kogu riigi poolt krediidiasutusele tasutud summa ulatuses.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est