Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksuvõla puudumise tõendit saab ise e-maksuametis/e-tollis koostada

Juuni algusest saavad kõik maksumaksjad ise maksuvőla puudumise tõendi, maksuvõla tõendi ja saldoteatise e-maksuametis/e-tollis koostada ning tõendile digitaalse templi näol Maksu- ja Tolliameti ametliku kinnituse lisada.

Lisaks on digitempliga varustatud tõendit võimalik e-maksuametist/e-tollist elektrooniliselt vajalikule adressaadile edastada. See tähendab, et kui vajatakse tõendit teisele asutusele või ettevõttele esitamiseks, saab dokumendi kohe samalt lehelt adressaadi e-postile saata.

Teenindusosakonna juhataja Rivo Reitmann rõhutab, et digitaalse templiga varustatud tõendid on samaväärsed paberil väljastatud ja ametniku poolt allkirjastatud tõenditega. „Digitempel tõendab, et dokumendi on väljastanud Maksu- ja Tolliamet ning andmed dokumendil on autentsed ja usaldusväärsed. Oluline on, et selliste tõendite saamiseks ei pea enam meie teenindusbüroodesse tulema,“ lisas Reitmann.

Tähele tasub panna, et alates 1. juulist muutus maksuvõla puudumise tõendi väljastamise kord ning maksuvõla puudumise tõend väljastatakse juhul, kui isiku maksuvõlg ei ületa 10 eurot. Seni oli maksuvõla piirmääraks tõendi väljastamisel 15 eurot.

Muudatuse eesmärk on ühtlustada nimetatud piirmäär maksuteate väljastamise ning maksu määramise ja maksuotsuse väljastamise piirmääraga. MTA on vastava muudatuse teinud ka maksukohustuslaste registris, seega maksuvõla puudumise tõendi koostamisel alates 1. juulist arvestatakse juba uue piirmääraga.

E-maksuametis/e-tollis koostatud digitaalse templiga maksuvõla puudumise tõendid registreeritakse ameti infosüsteemis ning kahtluse korral on neid võimalik taasesitada.

Uuendusena on maksuvõla puudumise tõendit alates 1. juulist võimalik e-maksuametis/e-tollis koostada ka ingliskeelsena.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est