Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Majandusaasta aruandega hilinemine võib muutuda tasuliseks

Justiitsministeerium pakkus ettevõtjatele välja idee muuta majandusaasta aruande esitamise korda selliselt, et pärast tähtaja möödumist tuleks aruande esitamise eest maksta.

Muudatusettepanekuga soovitakse parandada praegust olukorda, kus ligi pool ettevõtjatest ei esita aruannet õigeks ajaks, kirjutas Äripäev augusti keskel. Kahel viimasel aastal on aruandeid õigeks ajaks esitanud vaid 56 protsenti aruandekohustuslastest.

"Kui ettevõtjate eneseregulatsioon ja hea arusaamine ettevõtluskultuurist ei vii selleni, et majandusaasta aruandeid õigeaegselt esitatakse, siis on vaja muid meetmeid, et aruandeid siiski esitataks," kommenteeris justiitsminister Hanno Pevkur.

Praegu on ettepanek idee tasandil ja ettevõtjatelt oodatakse sellele vastukaja.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est