Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kutseõppeasutuse seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 12.06.2013. Seadus jõustub 01.09.2013, osaliselt 1.01.2014.

Uus kutseõppeasutuse seadus, mille eesmärgiks on kutsehariduse valdkonna kaasajastamine, jõustub 2013. aasta 1. septembril.

Muudatuse kohaselt minnakse vanadelt kutseõppe liikidelt üle uutele, Eesti kvalifikatsiooni-raamistikuga seotud õppeliikidele ja rakendatakse läbivalt väljundipõhisuse printsiipi hindamise, kutseõppe liikide, õppekavade ning õppekasvatusala töötajate kvalifikatsiooninõuete kehtestamisel. Samuti juurutatakse õppe läbiviimise õigust, mida peavad taotlema kõik kutseõppeasutused ja kutseõpet läbiviivad rakenduskõrgkoolid, sõltumata õiguslikust seisundist. Õiguse pikendamine toimub akrediteerimise kaudu.

Lisaks muudetakse kutseõppeasutuse juhtimine kollegiaalsemaks, kehtestatakse õpetajate kvalifikatsiooninõuded kutsestandardite põhjal, määratletakse ja võetakse kasutusele uue õppemahu arvestamise ühik ning täiendatakse kooli rahastamispõhimõtteid, mille kohaselt kaetakse kooli kulud vastavalt koolile pandud kohustustele ja ülesannetele, tagades kutseõppe kvaliteedi.

Seoses uue kutseõppeasutuse seaduse kehtestamisega muudetakse kokku 23 seadust ja seni kehtinud kutseõppeasutuse seadus tunnistatakse kehtetuks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est