Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
 
TOIMETUSELT

Mõnikord saab ebameeldivat olukorda muuta ainult drastiliste meetoditega.

Laps sai jälle kehvad hinded? Pange ta koduaresti ja keelake ligipääs internetile.

Naabrid ei lase õhtul vaikuses raamatut lugeda? Kaasake probleemi lahendamisesse politsei ja kogu korteriühistu.

Nii ka tööga. Kui te pole praeguse ametikohaga rahul – minge end täiendama. Visal ja kannatlikul raamatupidajal on võimalik saada vandeaudiitoriks. Kuidas saada audiitoriks ja vandeaudiitori kutseeksamist kirjutab selles Raamatupidamisuudiste Plussi numbris Eesti Audiitorkogu president Kaido Vetevoog.

Kui töötaja puudub töölt mõjuva põhjuseta, saab tööandja teda hoiatada ja peabki seda tegema. Pideva tööluusi korral tuleb aga mõelda töölepingu lõpetamisele. Sellest kirjutab õigusõpetuse lektor Riina Vään.

Korteriühistu juhatusele pole samuti võõrad drastilised meetmed, eriti kui tegemist on kommunaalmaksete võlglastega. Kasulike näidiste alt leiate jurist Tatjana Kalini koostatud korteriomaniku võlgnevuse meeldetuletuse.

Drastiliste meetmete kasutamist on siiski võimalik ennetada – kui inimene on piisavalt teadlik, kuidas ära hoida ootamatuid sündmusi. Asjakohase teabe – viimatised kohtuotsused ja äsja jõustunud seadused – saate alati Raamatupidamisuudiste Plussist.

Lõpetuseks on meil hea meel teatada, et RUP.ee Profiblogi projektiga on liitunud Eesti Taastuvenergia Koda. Koja juhataja Rene Tammist aitab mõista energiapoliitika väjakutseid, heidab valgust energiapoliitikat mõjutavatele muutujatele ja annab sellest kõigest terviklikuma ülevaate eesti keeles ja Eesti vaatenurgast lähtuvalt.

Head lugemist!

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele

 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL

Kuidas saadakse audiitoriks?

 

Tähtajalise töölepinguga töötamisest

 

Tööluus - juhend tööandjale

vetevoog-bw   Neenu-Pavel-bw   riina-bw
 

Kaido Vetevoog,
Eesti Audiitorkogu president

 

Neenu Pavel,
tööinspektor-jurist,
Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon

 

Riina Vään,
õigusõpetuse lektor

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

Maire Otsus-bw  

Kuidas kajastada sihtfinantseerimist, kui ehitusprojekti on kaasatud alltöövõtja?

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor 

 

VAJALIK NÄIDIS
tatjana kalin-bw

Tatjana Kalin,
jurist, PhD,
Emirlin Consult

Korteriühistu liige kohustub tasuma igakuiselt temale esitatud kviitungitel märgitud suuruses ja tähtajaks elamu majandamiskulud (haldamise ja hooldamise kulud).

Kui korteriühistu liikme poolt esitatud arve ei ole makstud tähtaegselt, siis peab korteriühistu juhatus tuletama korteriomanikule tema võlgnevust meelde.

Antud näidist saab alati täiendada vastavalt konkreetsele olukorrale, korteriühistule, võlgnevusele jms.

 
riina-bw

Riina Vään,
õigusõpetuse lektor

Tööleping tuleb erakorraliselt üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega, see tähendab, et lepingu ülesütlemine suuliselt on tühine.

Tööandjapoolne töölepingust ülesütlemisavaldus on ühepoolne tehing, mis hakkab kehtima kättesaamise hetkel.

Antud näidist saab alati täiendada vastavalt konkreetsele olukorrale, ettevõttele, töötajale jms.

 

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
Hans-Hoogervorst-bw  

Stereotüüpe purustamas. Käitumismustri muutus finantsaruannete avalikustamises

Hans Hoogervorst,
Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu esimees

veroskattBW
 

Välisriigi renditöötajad Soomes: juhend tööandjale

 

 

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est