Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

47 uut ühingut saavad tulumaksusoodustust

Valitsus kinnitas juunis uue tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.

Valitsuselt heakskiidu saanud eelnõu kohaselt kantakse nimekirja 47 ühingut. Nendest 13 tegutsevad spordi, 10 kultuuri ja kunsti, 6 laste toetamise, 5 inimeste heaolu, turvalisuse ja õiguste kaitse, 3 sotsiaaltoetuse, 3 usu, 2 hariduse, 2 tervise, 1 demokraatia arengu, 1 kodukandi arengu ja 1 keskkonna kaitse valdkonnas.

Nimekirjast kustutatakse 49 ühingut. Ühingute nimekirjast kustutamise põhjuseks võib olla ühingu poolt korduvalt õigeaegselt maksuhaldurile aruande või deklaratsiooni esitamata jätmine, ühingu kustutamine mittetulundusühingute registrist. Samuti kui ühingu tegutsemine on vastuolus põhikirjaga, kui ühing on kutseorganisatsioon või kui ühing ei ole heategevuslik.

Eelnõus on ka 32 ühingut, kes esitasid avalduse nimekirja kandmiseks, kuid keda nimekirja ei kanta. Näiteks põhjusel, et nimekirja kandmiseks esitatud dokumendid ei ole õigusaktides kehtestatud nõuetega kooskõlas või ühing ei ole heategevuslik.

Peale muudatuste jõustumist jääb tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste arvuks 2249.

Tulumaksuseaduse kohaselt kinnitatakse nimekiri valitsuse korraldusega. Ettepaneku ühingute nimekirja kandmiseks või ühingute nimekirjast kustutamiseks teeb maksuhaldur.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est