Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Transpordikulude erisoodustusest vabastamise eelnõu läbis esimese lugemise

Tulumaksuseaduse täiendamise eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise, eelnõu kohaselt ei loeta edaspidi erisoodustuseks tööandja kulutusi töötajate tööle- ja kojusõidu ühistranspordi pileti hinna hüvitamiseks.

Esimesel lugemisel ükski opositsiooniliige eelnõu vastu sõna ei võtnud. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 2. oktoober.

Maaelukomisjon arutas ühistranspordi pileti hinna ja erisoodustuse temaatikat oma istungitel 2018. aasta 5. märtsil, 15. aprillil ja 28. mail. Komisjoni 4. juuni istungil otsustati algatada vastav seaduseelnõu ning 10. septembri komisjoni koosoleku otsusega saadeti eelnõu riigikogusse esimesele lugemisele.

Eelnõu on välja töötatud maaelukomisjonis. Eelnõuga tehtava muudatuse mõjude hindamiseks on küsitud arvamust rahandusministeeriumist, Eesti Tööandjate Keskliidult ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojalt.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est