Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tööandjad: maksude tõstmine tuleb peatada

Eesti Tööandjate Keskliidu koostatud värske tööandjate manifest rõhutab lihtsa maksusüsteemi olulisust ning seejuures leiavad tööandjad, et maksude tõstmine tuleb peatada.

Viimaste aastate pidevad maksumuudatused on kõigi maksumaksjate seas külvanud segadust ja umbusku riigi suhtes. See on hävitanud moraali ja mõjunud halvasti kogu riigi maksulaekumisele. Maksudega katsetamine tuleb lõpetada, rõhutatakse manifestis.

Seejuures leiavad tööandjad, et olulisi maksumuudatusi on tehtud väga kergekäeliselt. Sellised arengud maksusüsteemis on tekitanud palju ebakindlust. Ebakindlus maksukeskkonnas vähendab omakorda selle atraktiivsust investorite silmis, mis paneb aga löögi alla majandusarengu ja heaolu kasvu.

„Järgmisel valitsusel soovitame varuda aega, et rahulikult läbi mõelda, kas Eesti maksusüsteem vajab põhimõttelisemaid muudatusi, arvestades meie tööealise elanikkonna kahanemist, vajadust toetada innovatsiooni ja rahvusvahelist konkurentsivõimet. Usaldust suurendab ka huvigruppide senisest parem kaasamine ja analüüsipõhisus seadusandluses,” märgivad tööandjad.

Tööandjad leiavad, et tuleks taastada ühtne tulumaksuvaba miinimum ja langetada aktsiisimäärad sellisele tasemele, et aktsiisikaupu ostetaks taas Eestist, mitte naaberriikidest. Peale selle tuleb nende hinnangul vähendada sotsiaalmaksumiinimumi selleks, et osakoormusega töötajatel oleks lihtsam tööd saada, ja kehtestada sotsiaalmaksulagi eesmärgiga muuta Eesti tipptalentide jaoks atraktiivsemaks.

Seejuures tuleks nende hinnangul jagada sotsiaalmaksu tasumine töötaja ja tööandja vahel selliselt, et töötaja netotasu ei väheneks, ning rakendada praktikantide ja õpipoiste töötasule sotsiaalmaksusoodustus, et motiveerida tööandjate ja õppeasutuste koostööd.

Samal ajal viitab manifest ka sellele, et riigil tuleb valmistuda riigieelarve halvemateks aegadeks. „Kui halvemateks aegadeks aegsasti ei valmistuta, võib see kaasa tuua äkilised maksutõusud, avalike teenuste alarahastuse või võimetuse neid teenuseid kestlikult pakkuda,” kirjutatakse manifestis.

Tööandjad teevad riigile ettepaneku luua Euroopa Liidu toetuste vähenemise jaoks strateegia ning valmistuda võimalikuks majanduslanguseks, sealhulgas suurendada majanduskasvu harjal reserve ja parandada finantsdistsipliini halvemateks aegadeks ning teha riigi suuremaid taristuinvesteeringuid siis, kui konjunktuur halveneb.

Peale selle soovitab tööandjate keskliit koostada iga kümne aasta järel riigieelarve nullbaasilt ehk arvestamata minevikus tehtud kulutustega. Esimese sellise eelarve soovitavad tööandjad koostada järgmise nelja aasta jooksul, aga mitte hiljem kui majanduslanguse ajal.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est