Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Lubamatu väärteoprotokolli piiridest väljumine

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=4-17-3969/37

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 21.03.2018. a otsus nr 4-17-3969/37

Asjaolud

Maakohtu otsusega tühistati politsei- ja piirivalveameti mootorsõidukite kokkupõrke tõttu koostatud väärteoprotokoll ja rahaline trahv, mille peale kohtuväline menetleja esitas kassatsioonkaebuse riigikohtusse.

Riigikohtu seisukohad

1. Väärteoprotokollist peavad nähtuma faktilised asjaolud hindamaks, kas süüteokoosseisu objektiivsed ja subjektiivsed tunnused on täidetud.

2. Väärteomenetluse seadustiku § 62 lõike 2 punkti 1 kohaselt märgitakse protokolli ka teo toimepanemise aeg ja koht ning võimalikke kahtlusi aja või teo osas tuleb tõlgendada isiku kasuks.

3. Väärteoprotokollis nähtub toimepanemise aeg kas kindla ajahetke või ajavahemikuna. Süüteo toimepanemise koht määratakse kindlaks täpsusega, mille tulemusel mõistab süüdistatav tegu, milles teda süüdistatakse.

4. Kohtuväline menetleja ei tohi otsuses faktiliste asjaolude kindlakstegemisel väljuda väärteoprotokolli piiridest ega tuvastada asjaolusid, mis ei ole kirjas protokolli teokirjelduses. Piiridest väljumisega ei ole tegemist ebatäpsuse kõrvaldamisel aja või koha märkimisel teokirjelduses, kuid täpsustus ei tohi olla üllatusliku iseloomuga süüdistava jaoks.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est