Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tasu juurdepääsutee kasutamise eest

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-27-17

Riigikohtu 19.04.2017 lahend nr 3-2-1-27-17

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Avaldaja esitas maakohtule avalduse avalikult kasutatavale teele juurdepääsu määramiseks. Maakohus rahuldas avalduse. Puudutatud isikud esitasid määruskaebuse ringkonnakohtule, mille kohus jättis rahuldamata. Puudutatud isikud esitasid määruskaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1. Asjaõigusseaduse (AÕS) § 156 lg-st 1 tulenevalt on koormatud kinnisasja omanikel õigus saada juurdepääsutee kasutamise eest tasu. Määratav tasu peab lisaks maamaksu ja tee korrashoiukulude hüvitamisele sisaldama hüvitist omandiõiguse riive eest. Perioodiline hüvitis peab vastama juurdepääsutee kasutamisest saadavale kasutuseelisele. Muu hulgas tuleb arvestada, kui palju on hooneühistul liikmeid, kes teed kasutavad ja sellest kasutuseeliseid saavad.

2. Olukorras, kus koormatav kinnisasi on jagatud korteriomanditeks, ei ole õige määrata juurdepääsutasu kinnisasja omanikele ühiselt, vaid igal korteriomanikul on õigus saada tema kaasomandi osale vastavat tasu. Tasu võib määrata iga korteriomandi kohta eraldi ja maksta otse omanikele. Teine võimalus on tasu määramine korteriühistule või korteriomandite valitsejale, kes seejärel tasu korteriomanikele välja maksab.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse juurdepääsutee talumise eest määratud tasu suuruse osas ja tühistas selles osas maa- ja ringkonnakohtu määrused. Riigikohus saatis asja tühistatud osas uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est