Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Euroopa Komisjon loob uued läbipaistvusreeglid maksunõustajatele

Euroopa Komisjon (EK) pakkus 21. juunil välja uued läbipaistvusreeglid vahendajatele nagu maksunõustajad, raamatupidajad, pangad ja advokaadid, kes loovad maksuskeeme oma klientidele.

Hiljutised meediasse lekkinud juhtumid, nagu näiteks Panama paberid, on avalikuks teinud asjaolu, et vahendajad aitavad ettevõtetel ja isikutel vältida maksude maksmist keeruliste piiriüleste skeemide kaudu.

Komisjoni väljakäidud reeglite eesmärk on sellist tegevust piirata ning teha maksuplaneerijate ja nõustujate töö läbipaistavamaks.

"Täna pöörame oma pilgu asjatundjatele, kes julgustavad maksupettust. Maksuametitel peaks olema vajaminev informatsioon agressiivsete maksuplaneerimise skeemide tõkestamiseks. Meie ettepanek toob rohkem kindlust vahendajatele, kes austavad seaduse vaimu ja kirja ning teeb elu raskeks neil, kes seda ei tee. Meie töö õiglase maksustamise nimel Euroopas jätkub," ütles komisjoni majandus- ja rahandusvolinik Pierre Moscovici.

Reeglite kohaselt tuleks ülepiirilistest maksuplaanidest, millel on võimalikule valitsuse rahakoti kahjule viitavaid tunnuseid, automaatselt teatada maksuametile enne nende rakendamist.

Liikmesriigid hakkavad maksuplaneerimise skeemide kohast informatsiooni üksteisega jagama tsentraliseeritud andmebaasi abil. See annab riikidele varajase hoiatuse võimaliku maksudest kõrvale hiilimise kohta ja lubab aegsasti tõkestada kahjulikke skeeme.

Ettepanek esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning peaks vastuvõtmisel jõustuma 1. jaanuarist 2019.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est