Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
e magazine titul 30
PARTNERID

 

TOIMETUSELT
Ettevõtte juhtkonnal võib vahel tekkida küsimus, milline leping on otstarbekam töövõtjaga sõlmida, kui plaanis on kas ühekordne projekt või ajutised või hooajalised tööd. Töövõtuleping on suunatud tulemusele, käsundusleping on suunatud aga töö või teenuse osutamisele, kirjutab jurist Anne-Jana Prantsuzova, selgitades näidete varal, mille poolest erinevad ja mille poolest sarnanevad tööleping, töövõtuleping ja käsundusleping.

Nutikate masinate ja süsteemide kasutuselevõtt toob kaasa rutiinse ja madalamat kvalifikatsiooni nõudva raamatupidamistöö automatiseerimise – näiteks arvete sisestamine, e-raamatupidamise ja audiitorkontrolli rakendamine; finantstarkvara ühildamine muude IKT-süsteemidega jne. Töökultuuri muutused ja rahvusvahelistumine toovad kaasa projekti- ja koostööpõhise töökorralduse laienemise. Nimelt on vaja kiirelt ja paindlikult pakkuda uut tüüpi organisatsioonide vajadustele vastavaid teenuseid. Sellest, mida raamatupidamislahendusi ja raamatupidamisteenust pakkuvate ettevõtete struktuuri ajakohastades silmas pidada, kirjutavad OSKA koordinaator Kaire Sõmer ja peaanalüütik Yngve Rosenblad.

Nõuandeid, kuidas kajastada maatüki ostu, pangalaenu võtmist ja sellele järgnevat tootmistsehhi ehitust raamatupidamisarvestuses, annab raamatupidaja-konsultant Jekaterina Dolguševa.

Ettevõtjale, kel plaan laenu võtta, on abiks sihtasutuse KredEx kommunikatsioonispetsialisti Joonas Kerge ülevaade KredExi pakutavatest eriotstarbelistest teenustest.

Suvi on käes ja pika suvepuhkuse ajal plaanivad paljud end mõneks ajaks argipäevaaskeldustest välja lülitada ja reisi ette võtta. Reisima minnes peaks tarbija eelkõige tähelepanu pöörama teenusepakkuja valikule – usaldusväärse ettevõtte leidmine säästab võimalikust hilisemast meelehärmist ja majanduslikust kahjust, kirjutab tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda.

Sisukat suve!

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele
 
 

 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Töövõtu-, käsundus- või tööleping: eelised ja puudused KredEx aitab ettevõttel kasvada ja turvaliselt uutele turgudele laieneda

Tehnoloogia võtab rutiinse osa arvestusala spetsialisti töös

Anne Jana Prantsuzova must valge

Anne-Jana Prantsuzova, jurist, Donoway Eesti

Joonas Kerge must valge

Joonas Kerge,
sihtasutuse KredEx kommunikatsioonispetsialist

Kaire Somer must valge Kaire Sõmer,
OSKA koordinaator

Ingve Rosenbald must valge Yngve Rosenblad, OSKA peaanalüütik, SA Kutsekoda


 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

 

Jekaterina Dolguseva bw

 

 

 

Maatüki soetamine ja tsehhi ehitus. Osa 2

Jekaterina Dolguševa, raamatupidaja-konsultant, Punamoon

 

 

VAJALIK NÄIDIS
Ivo Nagel must valge
Ivo Nagel, jurist, Avokaado

Konfidentsiaalsuslepingu eesmärk on sätestada poolte õigused ja kohustused konfidentsiaalse teabe avaldamisel ühe isiku poolt teisele isikule.

Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise eest on teabe saajal kohustus maksta leppetrahvi ja vajadusel täiendavat kahjuhüvitist.
Konfidentsiaalsusleping sobib kasutamiseks, kui:
•    soovite avaldada või saada konfidentsiaalset teavet;
•    teabe avaldamine kolmandatele isikutele võib kaasa tuua kahju;
•    soovite konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise eest nõuda leppetrahvi.

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
Pille Kalda must valge  

Nõuandeid reisiteenuste kasutamisel

Pille Kalda,
Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert

 

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.

Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

·       maksud,

·        nõuded täitedokumendi alusel,

·        ettemaksud ja

·        töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est