Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Välismaalaste lühiajalise töötamise aeg pikeneb üheksale kuule

Valitsus kiitis heaks ja saatis parlamenti välismaalaste seaduse muutmise eelnõu, millega pikendatakse Eestis lühiajalise töötamise aega kuuelt kuult üheksale.

Euroopa Liidu direktiivide nõuetest lähtuvalt tuleb hooajatöötajatele ja ettevõtjasiseselt lähetatud töötajatele tagada Eesti kodanikega võrdne kohtlemine ka palga osas. Seega muudetakse Eestis lühiajaliselt ja elamisloa alusel töötavale välismaalasele makstava töötasu nõudeid: uue korra järgi tuleb neile maksta vähemalt Eesti keskmist töötasu. Praegu kehtiva seaduse järgi tuleb välismaalasele maksta 1,24-kordset Eesti keskmist töötasu.

Eelnõu kohaselt kaotatakse kitsendused valdkondades, kus lühiajaline töötamine Eestis on lubatud. Samuti sätestatakse üldised tingimused lühiajalise töötamise registreerimiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Teadlastel, õppejõududel ja tippspetsialistidel on lubatud lühiajaliselt töötada kogu seadusliku Eestis viibimise aja jooksul. Et lubada ajutiselt Eestis viibivatel välismaalastel kasutada lühiajaliseks töötamiseks ettenähtud perioodi täies ulatuses, võib anda pikaajalise viisa kuni üheaastase viibimisajaga senise kuue kuu asemel.

Hooajadirektiivist tulenevalt sätestab seaduseelnõu hooajatöötaja mõiste ning hooajatöötajate lühiajalise Eestis töötamise tingimused. Näiteks peab lühiajalise töötamise registreerimisel hooajatöötajana esitama töölepingu ning tagatud peab olema töölise nõuetekohane majutus Eestis.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel näeb seaduseelnõu ette luua uus elamisloa alaliik "tähtajaline elamisluba ettevõtjasiseseks üleviimiseks". Seda elamisluba saavad taotleda ettevõtjasiseselt üleviidud juhtivtöötajad, spetsialistid ja kõrgharidusega praktikandid. Üleviimise pikim tähtaeg on kolm aastat juhtivtöötajatele ja praktikantidele ning kuni üks aasta kõrgharidusega praktikantidele.

Samuti võimaldatakse teise liikmesriigi üleviidud töötaja elamisloaga Eestis töötada ning sätestatakse tähtajalise elamisloa ettevõtjasiseseks üleviimiseks taotlemise tingimused. Näiteks peab ettevõtjasiseselt üleviidud töötajal väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki paikneva äriühinguga olema sõlmitud tööleping.

Seadus peaks jõustuma 30. septembril, kui saabub hooajatöölistega seotud direktiivi ülevõtmise tähtaeg.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est