Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Lennundusseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele

Seonduvad õigusaktid

Seadus võeti vastu 19.04.2016

Seadus jõustub 13.05.2016

Seadusega kehtestatakse ajalikud nõuded, et tagada kõigil tasanditel tõhus lennuohutust mõjutavatest juhtumitest teatamise süsteem. Nimetatakse pädevad asutused, keda tuleb teavitada lennuohutust mõjutavatest juhtumitest, need asutused on jätkuvalt lennuamet ja ohutusjuurdluse keskus.

Lisaks täpsustatakse riigisiseste pädevate asutuste teavitamise ja vastavate andmete edastamise korda. Seadus muudab lennuohutust mõjutavast juhtumist teatamise tähtaega. Kehtinud seaduse kohaselt tuli sellisest juhtumist teatada 24 tunni jooksul, jõustunud seadusemuudatuse kohaselt aga 72 tunni jooksul. Seadusesse viidud muudatused kohustavad juhtumist teatajat esitama ka ühe kuu jooksul pärast juhtumi toimumist lennuametile esialgse analüüsi ning kolme kuu jooksul lõpparuande, mis tooks välja ohutusriskid ja kirjeldaks selle järel rakendatavaid meetmeid.

Samuti ühtlustatakse riigisisest õigust asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktidega.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est