Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
e magazine titul 22
PARTNERID

 

TOIMETUSELT
Kogemused näitavad, et vahekohtu otsuseid puudutavates õigusaktides on suured lüngad, mis on andnud kelmidele rohkelt võimalusi inimesi petta ja panna nad täbarasse seisu.

Märtsikuu Plussis kirjutas seaduse nõrkadest kohtadest vandeadvokaat Siiri Malmberg, kes jätkab samal teemal ka seekordses ajakirjanumbris, sest aprillis tegi vahekohtute kohta tähtsa otsuse riigikohus. Nimelt peab nüüd iga vahekohtu otsus enne sundtäitmisele saatmist läbima tavakohtus tunnustamismenetluse. Siiri Malmberg selgitabki asjaolusid ja tausta, mis sellise otsuse tingisid.

Teise olulise teemana vaatame seekord üle dividendi mõiste ehk mida tulumaksuseadus täpselt dividendiks peab ning millistel tingimustel seda välja maksta saab. Ilmneb, et teatud olukordades on võimalik, et maksuhaldur loeb dividendiks ja maksustab vastavalt ka selliseid väljamakseid, mille puhul ei ole dividendi tingimused täidetud.

Niisuguseid juhtumeid ja ka seda, kuidas dividendi maksudeklaratsioonis kajastada, käsitleb selles Plussi numbris vandeadvokaat Elvira Tulvik.

Aastaaruande koostamise aeg saab peagi läbi ning on just õige aeg meelde tuletada, milliste muudatustega peavad raamatupidajad arvestama tuleva aasta aruannet koostades. Raamatupidamise toimkonna juhendites sätestatud uus kord annab mikro- ja väikeettevõtetele edaspidi aruande koostamisel palju rohkem valikuvabadust, kui neil seni on olnud.

Suvi on traditsiooniline puhkuste ja reiside aeg. Tihtipeale ostame me välisreisidelt oma lähedastele ja sõpradele kingitusi. Seepärast toome ära ka mõned tarbijakaitseameti nõuanded, mida on kasulik teada, kui avastame ostetud kaubalt puudusi või defekte.

Meeldivat lugemist ja head  suvepuhkust!

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele

 

 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Riigikohus täpsustas vahekohtu otsustega seotud reegleid Muudatused RTJ-ides annavad ettevõtjale rohkem vabadust otsustada

Dividend kui maksustamisobjekt

Siiri Malmberg,
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo HansaLaw

1BW

Liina Oolup,
vandeaudiitor,
BDO Eesti

2BW

Ree Teinberg,
partner,
BDO Eesti

Elvira Tulvik,
vandeadvokaat

      
     

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

 

 

 

 

Auto rentimine

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor​

 

 

VAJALIK NÄIDIS
riina bw

Riina Vään,

õigusõpetuse lektor

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.
Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.
Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

  • maksud,
  • nõuded täitedokumendi alusel,
  • ettemaksud ja töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

 

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
 

Ostmine välismaalt

Kristina Tammaru,
Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja,
tarbijakaitseamet

 

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.

Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

·       maksud,

·        nõuded täitedokumendi alusel,

·        ettemaksud ja

·        töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est