Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 18.02.2015. Seadus jõustus 02.04.2015, osaliselt 01.04.2015, 01.08.2015, 01.01.2016.

Seaduse muudatustega soodustatakse nende välismaalaste Eestisse saabumist ning lühiajaliselt Eestis viibimist või elama asumist, kes panustavad Eesti ühiskonna arengusse. Võimaldatakse Eestis elamisloa alusel elanud välismaalasel lihtsamas korras taotleda elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks. Luuakse uus elamisloa andmise alus „tähtajaline elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks“ isikule, kes on vähemalt kolm aastat Eestis elanud ja siin kohanenud.

Samuti luuakse võimalus struktuurse tööjõupuuduse leevendamiseks Vabariigi Valitsuse määratud valdkonnas. Võimaldatakse anda Eesti Töötukassa luba korraga mitme välismaalase Eestisse tööle võtmiseks senise ühe välismaalase asemel, kui vastavate oskuste ja kvalifikatsiooniga tööjõudu ei ole Eestist leida. Eestis ajutiselt või tähtajalise elamisloa alusel viibival välismaalasel on võimalus töötada Eestis ka renditöötajana ning võimalus töötada samaaegselt mitme tööandja juures. Valdkonna regulatsioon viiakse kooskõlla Euroopa Liidu õigusega.

Välismaalaste seaduse muutmisega seoses tehakse muudatusi veel 8 seaduses.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est