Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
e logo18 est
TOIMETUSELT

Uuel töökohal alustamine on ühtpidi põnev, teistpidi aga tekitab õudu ja ärevust. Kuigi kõik vestlused on edukalt läbitud ja töötingimused tunduvad olevat head, võib sisseelamine, nagu kontakti loomine, tiimi sulandumine ja kompetentsi tõestamine kujuneda tõsiseks proovikiviks ka aastatepikkuse töökogemusega töötajale. On suurepärane, kui uuele töötajale määratakse esmalt mentor või juhendaja, kelle toel ja eestvedamisel saab töötaja tutvuda nii töö, kolleegide, organisatsioonikultuuri kui ka sisekorraeeskirjaga. Vajaduse korral ka küsimusi esitada ja probleemide üle kurta. Kuid me kõik teame, et töötajate kohtlemine niisuguse hoole ja tähelepanelikkusega pole kaugeltki kuldreegel, mistõttu tuleb suurema teadlikkusega suhtuda ka töötajat ja tööandjat kaitsvasse puhveraega ehk katseaega.  

Seekordses PLUSS-is tulebki juttu tööõigussuhtest, mida reguleerib tööleping. Luubi alla võtame katseajal töötamise ja puhkuse katkestamise tööandja poolt.Siiri Malmberg kirjutab katseaja eesmärgist ning selle aja jooksul tööandjale seadusega ette nähtud õiguspraktikast tööleping lõpetada.

Suve hakul ja puhkuste saabudes on hea pöörata tähelepanu ka tööandja õigusele töötaja puhkus ootamatult katkestada või edasi lükata. Millal ja millal mitte on tööandjal õigus sedasi toimida ning missuguste kohustustega peab ta seejuures silmitsi seisma, loe lähemalt jurist Evelin Jõgari töölepingu seadust käsitlevast artiklist.

Selles ajakirjanumbris oleme toidukohti tutvustades mõelnud just (kodu)kontori töötajatele, kel ei õnnestu puhkust võtta, et linnast maale pakku pugeda. Siis pole midagi lihtsamat ega tervislikumat, kui proovida uue ja põneva kohviku Inspiratsioon taimetoitu – menüü on koostatud eranditult kõige värskemast kodumaisest toorainest. Kuid mitte ainult! Inspiratsiooni catering täidab taldriku ka armastuse ja inspiratsiooniga, et maitseelamused saaksid meeldejäävad ja huvitavad. Kes aga rõhub rohkem kiirusele ja mugavale asukohale, saab kosutava ja maitsva kõhutäie osaliseks restoranis Lime Buffet. Tegelikult armastavad nad oma kliente sedavõrd, et koostavad igaks päevaks uue menüü.

 

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele

 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Puhkuse katkestamine tööandja poolt - miks ja kuidas? Lapse elatise võlgnike õiguste piiramine alates oktoobrist 2015

Katseaeg töösuhetes

alan bin PLUS bw Siiri Malmbeg bw
      
Evelin Jõgar,
juhataja, jurist,
Evelin Jõgar Õigusteenused OÜ

Alan Biin,
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Biin & Biin


Siiri Malmberg,
vandeadvokaat, partner,
Advokaadibüroo Hansa Law Offices

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

Sotsiaalmaksu arvestamine haiguslehel oleva miinimummääras töötasu saava töötaja puhul

Irena Lipatova,
otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist,
Maksu- ja Tolliamet

 

VAJALIK NÄIDIS

Siiri Malmberg,
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Hansa Law Offices

Töölepingu peab üles ütlema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud ülesütlemisavaldusega. Vandeadvokaat Siiri Malmberg on siinkohal koostanud vajaliku näidise, kus tööandja esitab töötajale ülesütlemisavalduse katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu.

Töölepingu ülesütlemise avalduses katseajal teatab tööandja töötajale, missuguse paragrahvi põhjal ja mis kuupäevast loetakse tööleping töötajaga lõppenuks. Tööandja märgib ära puudujäägid töötaja teadmistes ja oskustes, mis ei luba vastaval ametikohal tulemuslikult jätkata. Tööandja peab välja tooma ka konkreetsed tööülesanded, millega töötaja ei tulnud katseaja jooksul toime, ja mis kinnitavad tööandja hinnangut töötaja ebarahuldavate töötulemuste kohta.

 

 

Tellimine

 

 

VABAL AJAL
   

Lime Buffet – kiirele elutempole sobilik lõunasöögirestoran!


Lime Buffet' peakokk


   

 

Veganikohvik Inspiratsioon – kõigile hea toidu austajaile

Toomas Laigu,
kohviku Inspiratsioon looja, peakokk

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
 

Diskrimineerimine, vanemapuhkus ja ühingutesse kuulumise õigus Rootsis

Rootsi Töökeskkonnaamet

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est