Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Vahetuskursi arvestamine laenu tagastamisel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-15-14

Riigikohtu 26.03.2014 lahend nr 3-2-1-15-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hagejad esitasid kostja vastu nõude laenulepingu alusel antud laenu tagastamiseks sellel põhjusel, et dollarites antud laen tuleks ümber arvutada laenu andmise aja kursi järgi. Kostja seisukohal oli sama laenulepingu alusel kostjalt hagejate kasuks juba maakohtu tagaseljaotsusega välja mõistetud võlg arvutatud vastavalt kohustuse sissenõutavaks muutumise ajal kehtivale vahetuskursile. Pooled vaidlesid selle üle, kas viidatud tsiviilasjas väljamõistetud summaga oli kaetud kogu kostja võlg või võlgnes kostja hagejatele laenulepingu alusel veel raha. Maakohus jättis hagi rahuldamata leides, et eelmise otsusega oli kostjalt mõistetud hagejate kasuks välja rohkem, kui kostja hagejatele kohustuse sissenõutavaks muutumise ajal võlgnes. Ringkonnakohus rahuldas osaliselt hagejate apellatsioonkaebuse. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi vale kohaldamise ja menetlusnormi olulise rikkumise tõttu.
  2. Kohustuse ümberarvutamisel tuleb lähtuda vahetuskursist kohustuse sissenõutavaks muutumise ajal. Võlausaldaja võib küll nõuda tasumist kas kohustuse sissenõutavaks muutumise või tegeliku tasumise ajal kehtiva vahetuskursi alusel, kui võlgnik ei ole rahalist kohustust õigel ajal täitnud. Praeguses asjas ei ole hagejad esitanud nõuet sissenõutavaks muutumise ajast hilisema kursi alusel.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ning jättis jõusse maakohtu otsuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est