Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Mullu juhtus enim tööõnnetusi metallitööstuses

2013. aastal registreeris Tööinspektsioon 4180 tööõnnetust, millest 3385 juhul said töötajad kerge kehavigastuse, 775 juhul raske kehavigastuse ning 20 tööõnnetust lõppes töötaja surmaga.

Registreeritud tööõnnetuste arv absoluutarvudes kasvas võrreldes 2012. a kahekümne nelja juhtumi võrra. Samas tööõnnetuste suhtarv 100 000 töötaja kohta 2013. a veidi vähenes ehk 673 tööõnnetuseni (2012. a – 676).

Tööinspektsiooni töökeskkonna osakonna juhataja Rein Reisbergi sõnul võib tööõnnetuste arvu kasvu üheks põhjuseks lugeda suurenenud teadlikkust, mida teha, kui on juhtunud tööõnnetus. “Tööinspektsioon on viimastel aastatel tõsiselt tegelenud teavitustegevusega, eesmärgiga vähendada varjatud tööõnnetuste osakaalu. Seetõttu on märgata just kergete tööõnnetuste osakaalu suurenemist, mida varem ehk püüti kas rohkem varjata või ei peetud oluliseks nendest Tööinspektsiooni teavitada.”

2013. a sai tööõnnetuse tõttu kannatada 2634 meest ning 1546 naist, mis tähendab, et 63% tööõnnetustest toimus meestega (2012. a vastavalt 2552 meest ja 1604 naist, meeste osakaal oli 61%). Enim juhtus tööõnnetusi 20–29-aastaste vanusegruppi kuuluvate meestega. Naistega toimus enim tööõnnetusi 50–59-aastaste vanusegrupis. Alaealistega toimus 2013. a 15 tööõnnetust, kellest noorim oli vaid 16-aastane (2012. a – 7 tööõnnetust, kellest noorim oli samuti 16-aastane). Vanim tööõnnetuses kannatanu oli aga 80-aastane.

Surmaga lõppenud tööõnnetusi registreeriti aasta jooksul 20 (2012. a – 14; 2011. a – 19). Kõige rohkem oli surmaga lõppenud tööõnnetusi Tallinnas või Harjumaal, kokku kaheksa. Väljaspool Eestit 2013. a surmaga lõppenud tööõnnetusi ei olnud.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est