Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 26.03.2014. Seadus jõustus 19.04.2014.

Seadusega ratifitseeritakse maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioon, mis on koostatud 1988. aasta 25. jaanuaril Strasbourgis, mida on muudetud 2010. aasta 27. mai protokolliga ja millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2013. aasta 29. mail Pariisis.

Konventsiooni eesmärk on sätestada konventsiooniosaliste rahvusvahelise koostöö õiguslik alus maksualase teabe vahetamiseks ja abi osutamiseks maksunõuete sissenõudmisel, et seeläbi tugevdada riikide võimet võidelda maksude tasumisest kõrvalehoidumise vastu.

Konventsioon jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmise päevast.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est