Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eestlaste suurimaks mureks on hinnatõus

Eestlaste hulgas näeb Euroopa Liidu tulevikku positiivsena 66 protsenti inimestest, suurimaks probleemiks peavad eestlased hinnatõusu, selgub Eurobaromeetri uuringust.

Eurobaromeetri eriuuringust „Eurooplased 2014” selgub, et 53 protsenti eurooplastest on EL-i tuleviku suhtes positiivselt meelestatud, eestlaste seas oli see näitaja 66 protsenti, teatas BNS-ile Euroopa Komisjoni esindus Eestis. Eestlased pidasid oma riigi suurimateks probleemideks hinnatõusu ja inflatsiooni, tööpuudust ning tervishoidu ja sotsiaalsüsteemi, vastavalt 38, 32 ja 28 protsenti.

52 protsenti eestlastest ja 44 protsenti eurooplastest vastas jaatavalt küsimusele, kas kriisi mõju töökohtadele on nende arvates jõudnud oma haripunkti. Probleemidest tõid peaaegu pooled ehk 49 protsenti eurooplastest välja töötuse.

Uuringu kohasel on eestlaste usaldus EL-i vastu endiselt tunduvalt suurem kui Euroopas keskmiselt. Eestis oli see näitaja 58 ning EL-is keskmiselt 32 protsenti. Koos eestlastega on usaldus EL-i vastu kõige kõrgem Rumeenias, Bulgaarias, Leedus ja Soomes.

Samuti usaldavad eestlased EL-i rohkem kui oma riigi parlamenti ja valitsust ehk vastavalt 40 ja 44 protsenti. Samas on ka usaldus oma riigi institutsioonide suhtes Eestis tunduvalt suurem kui EL-is keskmiselt, kus see on parlamendi puhul 27 ja valitsuse puhul 26 protsenti.

"Kuigi Euroopa Liidu tegevust Ukraina kriisi ajal on sageli kritiseeritud, pole see vähendanud Eesti kodanike usaldust liidu suhtes," ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm. "Selle asemel on inimesed julgeolekukriisi ajal tajunud Euroopa Liidu lisaväärtust meie turvalisuse tagajana."

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est