Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töölepingu lõpetamine usalduse kaotuse tõttu

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=2-11-7756/29

Ringkonnakohtu 31.01.2013 lahend nr 2-11-7756/29

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja töötas haiglas patoloogiaosakonnas assistendina. Klient soovis lahkunule paigaldada (hamba)proteesid. Kliendile selgitati, et sellist teenust patoloogiaosakonna hinnakirjas ei ole ning soovi korral saab seda teostada kokkuleppel sanitariga eritasu eest. Hageja võttis tasu ja paigaldas proteesid. Klient küsis e-kirjas haiglast selgitust, miks hambaproteeside paigaldamise eest tuli tasuda sularahas ning muude osutatud teenuste eest arve alusel. Tööandja lõpetas hagejaga töölepingu usalduse kaotuse tõttu. Hageja palus tuvastada töölepingu ülesütlemise tühisus ning lugeda, et ülesütlemisega ei ole tööleping lõppenud.

Maakohus jättis hagiavalduse rahuldamata. Kohus rõhutas, et olenemata võimalikest ebatäpsustest haigla teenuste hinnakirjades, ei olnud hagejal õigust võtta kliendilt täiendavat tasu teenuse eest, mida tema väitel hinnakiri ei sisalda. Hageja ei ole tõendanud, et ta oleks tööandjalt hinnakirja osas selgitusi küsinud. Hageja esitas apellatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

1. Usalduse kaotuse alusel töösuhte lõpetamiseks oli piisav hageja käitumine – sularaha küsimine ja vastuvõtmine. Sellega rikkus hageja lojaalsuskohustust tööandja ees ning kahjustas oluliselt tööandja mainet.

2. Ringkonnakohus nõustub maakohtuga, et kliendilt tasu küsimine omaenda töökohustuste täitmise eest, mille eest sai tasu tööandjalt, ei ole millegagi õigustatud ning on hea usu põhimõtte vastane.

3. Tõendamaks klientide ja äripartnerite usaldamatuse põhjustamist, ei ole tööandjal vaja saada konkreetse kliendi või äripartneri vastavat hinnangut, vaid piisab, kui töötaja tegu on tekitanud usaldamatuse tekkimise võimaluse.

Ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse rahuldamata ja maakohtu otsuse muutmata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est