Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Suvest jõustuvad muudatused peretoetuste maksmisel

Tänavu suvest jõustuvad mitmed muudatused peretoetuste maksmisel, muu hulgas hakkavad madala sissetulekuga pered saama omavalitsuste kaudu vajaduspõhist peretoetust.

Väikese sissetulekuga pered saavad hakata taotlema vajaduspõhist peretoetust alates 1. juunist, teatas Sotsiaalkindlustusamet BNS-ile. Taotluse ja toetuse saamisega seonduvad küsimused tuleb esitada sellele valla- või linnavalitsusele, kus inimene elab ja toetust hakatakse välja maksma alates 1. juulist.

Kõrvuti vajaduspõhise peretoetuse maksmise alustamisega tehakse riiklike peretoetuste seaduses veel mõningaid muudatusi, mis on seotud juba praegu Sotsiaalkindlustusameti kaudu makstavate peretoetustega.

Esimene muudatus puudutab põhikooli lõpetavaid 16-aastaseid ja vanemaid lapsi. Kui seni on põhikooli lõpetanud 16-aastaste laste juuli- ja augustikuu lastetoetus välja makstud sügisel, mil saabub kinnitus lapse edasijõudmise kohta, siis selle aasta 1. juunist jõustuva muudatuse kohaselt jätkatakse kõigi põhikooli lõpetavate laste eest peretoetuste maksmist ka juulis ja augustis. Alates septembrist makstakse peretoetusi gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivate laste eest.

Seaduse kohaselt on vaid õppivatel lastel õigus saada peretoetusi kuni 19-aastaseks saamiseni.

Teine muudatus annab võimaluse taotleda peretoetusi abikaasa laste kasvatamise eest. Abikaasade peres, kus on lapsi ka eelnevast suhtest, saab selle muudatuse järgi kõik peres kasvavad lapsed kokku liita.

Lapsetoetuse ja lapsehooldustasu suurus sõltub teatud juhtudel ehk näiteks kolme- ja enamalapselises peres kasvavate laste arvust. Muudatus võimaldab peretoetuste suuruse arvutamisel võtta arvesse kõik peres kasvavad lapsed ja annab õiguse saada suuremat lapsetoetust alates kolmandast lapsest.

Kolmandaks muutub alates selle aasta 1. juulist lapsetoetuse suurus peredele, kus kasvab kolm või rohkem last. Praegu makstakse pere kolmandale ja igale järgmisele lapsele lapsetoetust kuuekordses lapsetoetuse määras ehk 57,54 eurot kuus. Alates 1. juulist on toetuse suurus pere kolmandale ja igale järgmisele lapsele kaheksakordne lapsetoetuse määr ehk 76,72 eurot kuus. Lapsetoetuse määr käesoleval aastal on 9,59 eurot.

Neljas muudatus puudutab peresid, kuhu sünnivad kolmikud või suurem arv mitmikke. Alates 1. juulist tõstetakse kolmikute ja suurema arvu mitmike sünni korral makstav ühekordne riiklik sünnitoetus 1000 euroni iga sündinud lapse kohta. Seega perele, kuhu sünnivad kolmikud, makstakse sünnitoetust kokku 3000 eurot. Praegu on riikliku sünnitoetuse suurus 320 eurot iga sündinud lapse kohta.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est