Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Riigi õigusabi seaduse, riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 13.03.2013. Seadus jõustus 01.04.2013.

Seaduse muudatuse eesmärgiks on arendada riigi õigusabi korraldamise protsessi.

Seaduse muudatuste jõustumisega antakse õiguslik alus riigi õigusabi täisdigitaalse protsessi laiendamiseks ja parendamiseks, eeskätt riigi õigusabi osutaja määramiseks taotlemise korras ning advokaadile väljamakstava tasu ja kulu hüvitamise taotlemises ja arvestuses.

Samuti soodustatakse muudatusega määruskaebuste elektroonilist esitamist. Lisaks esitamisele veebilehe www.e-toimik.ee kaudu, saab muudatuse kohaselt esitada määruskaebust elektrooniliselt ka https://ettevotjaportaal.rik.ee/, https://kinnistuportaal.rik.ee või e-notari infosüsteemi kaudu, tasudes riigilõivu 25 eurot.

Veel täpsustatakse seadusemuudatusega e-toimiku süsteemi kaudu menetlusdokumentide infosüsteemis kättesaadavaks tegemist ja kättetoimetamist ning luuakse võimalus pidada digitaalset kohtutoimikut.

Lisaks riigi õigusabi seaduse, riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmisele, muudetakse veel kriminaalmenetluse seadustikku ja väärteomenetluse seadustikku.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est