Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Pandiga tagatud nõude vähendamine võlgade ümberkujundamise menetluses

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-28-13

Riigikohtu 10.04.2013 lahend nr 3-2-1-28-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Avaldaja pöördus kohtusse võlgade ümberkujundamise avaldusega, milles ta soovis kujundada ümber võlausaldaja (pank) nõuet, mis tulenes kolmanda isiku (pankrotis) laenule antud käenduslepingust. Vaidluse esemeks oli eelkõige küsimus, kas ja millistel tingimustel võib panga pandiga tagatud nõuet panga nõusolekuta ümber kujundada ja kas nõude vähendamine ligikaudu 86% võrra on ümberkujundamise eesmärke ja võlausaldaja huve arvestades lubatud abinõu.

Nii maa- kui ka ringkonnakohus jätsid avalduse ja määruskaebuse rahuldamata. Kohtud põhjendasid ümberkujundamiskava kinnitamata jätmist asjaoluga, et ümberkujundatav nõue on tagatud pandiga ja pandiga tagatud nõuet ei saa ümber kujundada, kui võlausaldaja vaidleb sellele vastu. Avaldaja esitas määruskaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Maakohtu ja ringkonnakohtu määrused tuleb tühistada.

2. Seadus ei näe nõude vähendamisele ette protsentuaalseid piiranguid. Iseenesest võib võlausaldaja pandiga tagatud nõude väga suures ulatuses vähendamine olla võlausaldaja huve kahjustav. Kui aga võlausaldaja nõue on sisuliselt tagamata, siis võib ka nõude suures ulatuses vähendamine olla põhjendatud.

3. Võlausaldajate õiguste tahaplaanile jätmisel on oluline see, et võlausaldajaid ei seataks võlgade ümberkujundamisel oluliselt halvemasse olukorda, kui nad tõenäoliselt oleksid võlgniku pankrotimenetluse korral.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est