Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksusoodustuste piirmäära vähendamine tagastatud makse ei vähendanud

Kuigi mullu alanesid tulumaksusoodustuse piirmäärad eluasemelaenude intressidelt, koolituskuludelt ja annetustelt, siis mahaarvatud tulumaksu kogusumma ja rakendatud mahaarvamiste osakaal sellest ei vähenenud.

"Samas mängis siin väga suurt rolli Euribori vähenemine eelmisel aastal, sest kui eluasemelaenu intresse deklareerinud inimeste arv kasvas rohkem kui 2300 võrra, siis deklareeritud intressid hoopis vähenesid 10,7 miljoni euro võrra," ütles Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde.

Mullu deklareeriti mahaarvamisi 2,1 miljardi euro eest, mis on 100 miljonit eurot enam kui tunamullu. Mahaarvamistest rakendati 1,8 miljardit ehk 85 protsenti deklareeritust, mis on samuti 100 miljonit eurot enam kui tunamullu. Rakendatud mahaarvamiste osakaal jäi 85 protsendile ja aastaga see ei vähenenud.

Mahaarvamisi esitati deklaratsioonide lõikes kõige enam maksumaksja maksuvaba tulu pealt 52,6 protsenti, pensionidelt 21,1 protsenti ja laste maksuvabalt tulult 6,8 protsenti. Deklareeritud maksusoodustustest vähenesid eluasemelaenu intressid 17,8 protsenti ja vabatahtlik pensionikindlustus 3,4 protsenti.

Kokku vähenes mahaarvamiste arvel riigile makstava tulumaksu summa 376,4 miljoni euro võrra, mis on üle 11 miljoni euro rohkem kui 2011. aastal. Enamuse sellest ehk 211 miljonit eurot moodustas maksuvaba tulu. Eluasemelaenu intressidelt vähenes makstav tulumaks 17,3 miljonit eurot ja koolituskuludelt 14,2 miljonit eurot.

Maksuvaba tulu mahaarvamine jäi kasutamata 23 734 deklaratsiooni puhul, mis moodustas 4,2 protsenti deklareerituist, koolituskuludel ei arvatud makse maha 15,7 protsendil juhtudest ning eluasemelaenudelt 5,5 protsendil juhtudest.

"Mahaarvamised jäid kasutamata peamiselt kahel juhul," selgitas Udde. "Esimesel juhul ei olnud deklareerijail piisavalt tulusid, aga olid näiteks koolituskulud, teisel juhul olid deklareerijatel välistulud, aga intressid ja koolituskulud tekkisid Eestis. Viimasel juhul toimusid mahaarvamised ainult siis, kui neil tuli välistuludelt tulumaksu juurde maksta."

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est