Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 22.05.2013. Seadus jõustub 1.07.2013, § 4 jõustub üldises korras 17.06.2013 ja osaliselt 1.01.2014.

Seaduse muudatuse peamiseks eesmärgiks on edendada elektroonilist asjaajamist maksuhalduri ja maksukohustuslase vahel.

Muudatusega laiendatakse elektrooniliste dokumentide kättetoimetamise võimalusi maksukohustuslasele. Maksuhaldur saab maksukohustuslasele teha dokumendi kättesaadavaks e-maksuameti keskkonnas, teavitades sellest isikut e-kirja või lühisõnumiga. Dokument loetakse kätte toimetatuks, kui isik saadab dokumendi kättesaamise kohta kinnituse või avab dokumendi e-maksuametis.

Samuti on maksuhalduril on õigus saata maksukohustuslasele meeldetuletusi ja muud maksukohustuslast puudutavat informatiivse tähendusega teavet ning muudatuse kohaselt võib maksuhaldur ilma maksukohustuslase nõusoleku ja teadmiseta avaldada igaühele lisaks maksuvõlgade suurusele ka nende tekkimise aja. Muudetakse ka aegumistähtaja regulatsiooni.

Lisaks maksukorralduse seadusele muudetakse veel kohalike maksude seadust ja maamaksuseadust ning tunnistatakse kehtetuks Eesti NSV taluseadus.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est