Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 15.05.2013. Seadus jõustus 09.06.2013.

Seaduse muudatuse eesmärgiks on kehtestada siseriiklik regulatsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1177/2010 rakendamiseks, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 392/2009 regulatsioon reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral.

Seadust täiendatakse paragrahvidega reisijate õiguste kaitse ja vastutuse piirmäära ning vastutuskindlustuse tõendi kehtivuse kohta reisija surma, tervisekahjustuse ja kehavigastuse põhjustamise korral.

Samuti täiendatakse seadust reisijate veo kohta merel ilma nõuetele vastava vastutuskindlustuse ja muu rahalise tagatiseta, puudega või piiratud liikumisvõimega reisijale laeva pardal abi osutamata jätmise ja tühistatud või hilinenud väljumisest reisija teavitamise, marsruudi muutmise või piletihinna hüvitamise võimaldamise nõude eiramise ning reisiteabe andmata jätmise kohta laeva pardal, mille eest nähakse ette rahatrahvid. Väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on Veeteede Amet või Tarbijakaitseamet.

Lisaks kaubandusliku meresõidu seadusele muudetakse veel meresõiduohutuse seadust, sadamaseadust ja riigilõivuseadust.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est