Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 27.02.2013. Seadus jõustus 20.03.2013.

Seadusega muudetakse haldusterritoriaalse korralduse muutmise korda.

Muudatuse kohaselt ei ole kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik ühinemine piiratud Vabariigi Valitsuse etteantud ühinemispiirkondadega, vaid omavalitsustel on võimalik valida endale sobivad ühinemispartnerid haldusterritooriumiga piirnevate omavalitsuse üksuste hulgast. Erisusena võib algatada saartel asuvate kohaliku omavalitsuse üksuste osas haldusterritoriaalse korralduse muutmise ka juhul, kui muudatuse tulemusena koosneks moodustuv kohaliku omavalitsuse üksus ühise piirita haldusterritooriumidest.

Lisaks on seni ühe omavalitsusüksuse loobumine ühinemise jätkamisest tähendanud ka teiste omavalitsusüksuste jaoks ühinemismenetluse lõppemist. Muudatuse kohaselt lõpeb menetlus sellisel juhul vaid haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamisest keeldunud kohaliku omavalitsuse üksuse jaoks.

Seoses Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmisega, muudetakse veel kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadust ja ühistranspordiseadust.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est