Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Audiitorkogu üldkoosolek valis uue juhatuse

Audiitorkogu valis 14. mail 2013 toimunud üldkoosolekul uue juhatuse järgmiseks kolmeaastaseks tegevusperioodiks.

Juhatuse liikmeteks valiti vandeaudiitorid Indrek Alliksaar, Mati Nõmmiste, Stan Nahkor, Sergei Tšistjakov, Sven Siling, Veiko Hintsov ning asendusliikmeteks Mai Palmipuu ja Karin Teder. Audiitorkogu presidendina jätkab 2012. aasta novembri üldkoosolekul valitud Kaido Vetevoog.

Audiitorkogu president Kaido Vetevoog tänas seniseid juhatuse liikmeid tehtud töö ja antud panuse eest audiitortegevuse arengusse. Endise juhatuse ametiaega jäid uuest audiitortegevuse seadusest tulenevate muudatuste juurutamine ja Audiitorkogu strateegia väljatöötamine. Samuti pöörati olulist tähelepanu kutsealase professionaalsuse ning audiitorteenuse kvaliteedi tõstmisele.

Uue juhatuse peamiseks väljakutseks saab koostatud strateegia elluviimine ning selle raames tegelemine teemadega, mis puudutavad:

  • audiitortegevuse turu laiendamist läbi tegevusvaldkondade ja teenuste arendamise;

  • audiitorite konkurentsivõime tõstmist;

  • koostööd teiste erialaliitude ning organisatsioonidega;

  • audiitortegevuse ja selle kaudu loodava väärtuse avalikkusele tutvustamist;

  • Euroopa Liidu suunalt planeeritavaid olulisi muudatusi seonduvalt kohustusliku auditeerimisega.

Lisaks väljendas Kaido Vetevoog heameelt selle üle, et liikmeskond on kutseühenduse tegemistes muutunud palju aktiivsemaks, mida näitas ka üldkoosoleku suur osavõtjate arv ning et peale on kasvamas uus põlvkond noori audiitoreid, kellel on huvi ja soov kaasa aidata valdkonna arengusse.

Audiitorkogu on 1999. aastal asutatud omavalitsuslikul põhimõttel tegutsev kutseühendus arvestusala audiitortegevuse korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning oma liikmete kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Audiitorkogu ühendab 312 vandeaudiitorist ja 163 audiitorettevõtjast liiget.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est