Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud  10.10.2012
Jõustumise kp: 01.12.2012
Avaldamismärge:  RT I, 25.10.2012, 1

https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012001

Seadus võeti Riigikogus vastu 10.10.2012, kuulutati Vabariigi Presidendi poolt välja 19.10.2012 ja ilmub Riigi Teatajas 25.10.2012.

Muudatuste eesmärgiks on viia lõpule Maksu- ja Tolliameti (MTA) struktuuri üleminek regionaalselt toimemudelilt valdkondlikule toimemudelile. Nelja administratiivse teeninduspiirkonna asemel moodustub üks ja ühtne teeninduspiirkond.

Valdkondlik juhtimine võimaldab tööülesandeid jaotada paindlikumalt lähtuvalt ametnike tegelikust töökoormusest, kogemustest ja pädevusest sõltumata sellest, millises linnas ametnik täpselt paikneb. Üleminek uuele toimemudelile on tingitud ka suurenenud e-teenuste mahust, mis on vähendanud külastusi klienditeeninduskeskustes.

Maksu- ja Tolliameti tugitegevused ning sissenõudmisega seotud töökorraldus toimivad juba praegu valdkonnapõhiselt ning nende tegevuste konsolideerimine on tänaseks end õigustanud. Seetõttu on põhjendatud ümber korraldada samamoodi ka põhitegevused, et saavutada kulude kokkuhoid ja osutatavate teenuste kvaliteedi tõus.

Tehtavad muudatused on peamiselt tehnilist laadi, näiteks asendatakse sõnad "Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus" sõnadega "Maksu- ja Tolliamet".

Peale maksukorralduse seaduse muudetakse veel kaheksatteistkümmet seadust.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est